Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Larm om miljonfusk bland apoteken: tar starkt avstånd

Region Stockholm oroas över att de har svårt att agera mot välfärdsbrott på apotek.
- Apoteksbranschen tar starkt avstånd från alla former av brottslighet, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Svenska Dagbladet skriver under rubriken “Apotek kan fuska till sig miljoner utan att stoppas” om hur flera apotek kopplats till välfärdsbrottslighet genom att ha tillskansat sig offentliga medel genom att felaktigt begära ersättning för läkemedelskostnader.

Ett av de uppmärksammade fallen var i januari 2018 när Läkemedelsverket vid en granskning upptäckte att en vårdcentral i södra Stockholm hade skrivit ut stora mängder mjölkersättning och annan näringsdryck till barn som inte var listade där.

Recepten lämnades sedan in på ett apotek som drevs av läkarens make. På bara en månad hade apoteket fakturerat 10,8 miljoner kronor för expedierade livsmedel. Under samma period hade sammanlagt 280 apotek i regionen fakturerat totalt 23,9 miljoner kronor för motsvarande livsmedel.

Att använda sig av apotek har varit ett sätt att tillskansa sig pengar via offentliga medel vilket uppmärksammades av Riksrevisionen i en rapport från 2022, där man bland annat skrev att ”statens och regionernas utgifter blir onödigt stora eftersom läkemedelsförmånerna och andra subventioner av läkemedel felutnyttjas.”

Det är något som Linnea Graaf, samordnare mot välfärdsbrott inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm, har reagerat starkt på.

— Regionen hanterar utbetalningarna för läkemedel till apoteken, men har mycket begränsad insyn i vad som skrivs ut och varför, säger Linnea Graaf till Svenska Dagbladet.

Enligt Linnea Graaf är systemet nästan som riggat för dem som vill använda apoteken i bedrägliga syften. Bara i Stockholm betalas 600 miljoner kronor ut till apoteken varje månad.

Totalt i landet rör det sig om kostnader på cirka 30 miljarder kronor om året.

Trots de höga beloppen består fakturorna bara av en månatlig klumpsumma, som skickas till regionerna från e-hälsomyndigheten.

– Det underlag som vi har för de här bauta-fakturorna består egentligen bara av några få variabler, säger Linnea Graaf till Svenska Dagbladet och fortsätter.

– Vilket ju är helt absurt, när vi betalar ut 30 miljarder kronor per år.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, säger att fallet med apoteket som tillsammans med närliggande vårdcentral fuskade till sig stora belopp från det offentliga är “mycket allvarligt”.

— Apoteksbranschen tar starkt avstånd från alla former av brottslighet. Det drabbar samhället och enskilda patienter. Men i detta fall riskerar ett enskilt företags oegentligheter förtroendet för en hel bransch. Det är mycket ovanligt att apotek agerar på detta sätt men hela branschen får leva med konsekvenserna under lång tid, säger Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Johan Wallér säger vidare att som artikeln tar upp så finns det kryphål i lagar och regler som reglerar välfärdsverksamhet och därmed möjliggör fusk och bedrägeri. Apoteken är ofta den kontrollfunktion som upptäcker felaktigheter och brott gällande förskrivning. Det finns en frustration hos många apotek att processerna i dessa fall är för långsamma och ineffektiva hos myndigheterna. Dessa processer måste snabbas på för att stoppa fusk och missbruk. 

Det pågår en utredning som ska överväga hur myndigheter ska kunna utbyta information mellan varandra i större utsträckning. 

— Jag hoppas att utredningen kan reda upp några av dessa utmaningar, dels mellan olika statliga myndigheter men kanske även i vissa fall även till regionerna då de betalar ut stora summor för läkemedel. Som systemet fungerar idag så drabbas oskyldiga människor och företag, säger Johan Wallér. 

Mest läst