Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Miljoner recept varje år som apoteken inte kan expediera”

För första gången har en stickprovsundersökning på apotek genomförts som visar att över fem procent av alla efterfrågade recept inte kan expedieras eftersom de har gått ut eller är slutexpedierade.

Sveriges Apoteksförening har genomfört en stickprovsundersökning på åtta apotek (tre från Apoteket AB, tre från Kronans Apotek och två från Apotek Hjärtat) för att se hur många recept som inte kan expedieras då de antingen är slutexpedierade eller inte är giltiga längre.

I relation till det totala antalet apotek i Sverige, drygt 1 400, är det ett litet stickprov och det var också stor skillnad mellan apoteken.

Ändå ger stickprovsundersökningen en indikation kring hur stort problemet är.

Undersökningen gjordes under två till tre dagar mellan 11 september och 12 oktober. Apoteken rapporterade in att de under dessa dagar expedierade 5 652 recept. Utöver dessa efterfrågades ytterligare 335 recept som inte var giltiga eftersom de antingen var slutexpedierade eller utgångna.

Om samtliga dessa recept expedierats så hade apoteken istället expedierat 5 987 recept. Det betyder att de recept som efterfrågades men inte kunde expedieras utgjorde 5,6 procent av samtliga efterfrågade recept på de deltagande apoteken.

Totalt på de svenska apoteken hämtades det under 2022 ut 89 miljoner recept, 5,6 procent skulle motsvara 5, 45 miljoner recept.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Detta kan jämföras med de 7,4 procent av alla recept som inte kan expedieras direkt på apotek på grund av att läkemedlet är restnoterat, tillfälligt slut eller inte vanligtvis lagerförs på apoteket.

— Apotekens viktigaste uppdrag är att se till att kunderna får sina läkemedel så snart det är möjligt men om det inte finns ett giltigt recept spelar det ingen roll hur bra lager eller öppettider som apoteken har. Apoteken expedierar 90 miljoner recept varje år så det handlar om många miljoner recept som apoteken inte kan expediera och patienten måste kontakta en hårt belastad primärvård i stället, säger Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Sveriges Apoteksförening har belyst detta problem tidigare och har förslag på hur apoteken i många fall kan bidra till att minska problemet för patienter som drabbas. Om apoteken får möjlighet att göra en extraexpedition på ett recept som är utgånget eller slutexpedierat så skulle flera av dessa fall minska.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

I Danmark är detta redan möjligt, farmaceuter på apotek kan expediera en mindre förpackning i avvaktan på att patienten kan få kontakt med sin läkare. Den servicen är begränsad till vissa läkemedel och patienten måste bland annat ha en stabil behandling mot en kronisk sjukdom samt vara över 18 år.

— Det här är ett tydligt exempel på när apoteken och farmaceuterna på apotek kan göra mer för ökad tillgänglighet till läkemedel. Systemet finns redan sedan ett antal år i Danmark där det fungerar bra. I Danmark har farmaceuter gått en kortare vidareutbildning för att kunna lösa flera av dessa problem, något som vi även kan göra i Sverige säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och den som ansvarat för studien i samma pressmeddelande.

Undersökningen är en del i ett större arbete som E-Hälsomyndigheten genomför för att titta närmare på frågan om utgångna recept.

— Det finns fler kompletterande lösningar för att underlätta tillgängligheten till läkemedel för patienter. En viktig fråga är giltighetstiden på recepten och en bättre kommunikation mellan vård och apotek, säger Fredrik Boström.

Mest läst