Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

De är Årets farmaceut och Årets farmacistudent

Per Nydert och Kathrin Svensson har utsetts till Årets farmaceut respektive Årets farmacistudent 2023.

Sveriges Farmaceuter har sedan 1983 på internationella farmaceutdagen delat ut utmärkelsen Årets farmaceut till “en i Sverige verksam farmaceut som genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”.

Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse har i år enhälligt beslutat att utse apotekare Per Nydert på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna till Årets farmaceut. Han tilldelas utmärkelsen för sitt arbete med barnfarmaci och för att ha stärkt patientsäkerheten vid läkemedelsanvändning till barn.

I nomineringen står bland annat att Per Nydert strategiskt drivit och synliggjort frågan på olika sätt, vilket bland annat har resulterat i att säkrare läkemedelshantering för barn inkluderades som mål i regeringens nationella läkemedelsstrategi för 2016–2018.

Årets farmaceut 2023 Per Nydert.

“Per Nydert har inte enbart lyft fram problemen med läkemedelsbehandling till barn, utan också aktivt arbetat för att finna lösningar. Hans insats för att skapa ePed, det nationella beslutsstödet för ordination och säker läkemedelshantering till barn, kan inte överskattas. Han har också utvecklat best practice för iordningsställande av läkemedel, byggt upp klinisk farmaci vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och främjat nätverkande och kompetensutveckling inom barnfarmaci – såväl i Sverige som i Norden.

Sammantaget har Per genom projekt, forskning, opinionsarbete och professionell utveckling under lång tid synliggjort läkemedelsanvändning till barn och gjort den säkrare. Det är en trägen gärning för farmacin i Sverige som väl motiverar priset som Årets farmaceut”.

— Tack, det är en ära, det känns bra, säger Per Nydert och fortsätter.

— Praktisk farmaci ligger mig varmt om hjärtat. Det är inte här de stora pengarna finns därför är det fint att det finns priser som uppmärksammar initiativ. Vi jobbar för att vår disciplin ute i vården ska få en struktur som gör att man kan få uppskattning innan man behöver komma så långt att man utsedd till årets farmaceut.

En fördjupande intervju med Per Nydert publiceras i Svensk Farmacis oktobernummer.

Sedan 2015 har även Årets farmacistudent utsetts och Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse har enhälligt beslutat att utse Kathrin Svensson till Årets farmacistudent 2023. Hon tilldelas utmärkelsen bland annat för sitt engagemang för att lyfta studenternas röst i förbundet, och för sitt arbete för att stärka synen på farmaceutens roll – både kundernas och de som funderar på att söka utbildningen.

I nomineringen nämns bland annat att Kathrin Svensson genom sin position i Sveriges farmaceuters studentsektion, apotekarstudent vid Umeå universitet och legitimerad receptarie på apotek, har tillvaratagit farmacistudenternas perspektiv och ordnat event utifrån studenternas önskemål.

Årets farmacistudent 2023 Kathrin Svensson Foto: Kristofer Lönnå

“Kathrin Svensson har sökt kontakt och diskuterat med farmacistudenter landet över och ökat deras närvaro på sociala medier – genom sitt bloggande för Svensk farmaci har hon fört deras talan och inspirerat till bättre självkänsla för studenterna i rollen som framtida farmaceuter. Hon har berört ämnen som mångfald i klassrum och på arbetsplatser, vikten av engagemang i förbundet, praktikanters rättigheter, utmaningar för nyutexaminerade farmaceuter och kommit med råd till studenter.

Hon har lyft personliga berättelser och hinder, lyft fram målbilder och karriärmöjligheter för receptarier och apotekare, vilket uppskattats”.

Det var Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges farmaceuter, som gav henne beskedet – men Kathrin Svensson trodde först att samtalet gällde något annat.

— Först när jag såg telefonnumret och såg att det var från Sveriges Farmaceuter så trodde jag att det var en enkätundersökning. Så när hon berättade att jag blivit utsedd Årets Farmacistudent blev jag väldigt överraskad och väldigt glad, säger Kathrin Svensson och fortsätter.

— Det är andra som sett mitt arbete – som jag inte själv tänkt på som arbete – och som tycker att jag har gjort något bra. Jag har fått möjligheten att få vara tydlig och visa vad vi gör som farmaceuter och farmacistudenter.

En fördjupande intervju med Kathrin Svensson publiceras i Svensk Farmacis decembernummer.

Utmärkelserna kommer att delas ut i Stockholm onsdagen den 18 oktober.

Mest läst