Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Praktik och examens­arbete kan vara utmaningar för studenter”

”Det finns tyvärr tillfällen när praktikanter inte känner att de hör hemma, när de egentligen ska känna sig både förberedda och välkomnade in i yrket”, skriver Kathrin Svensson i ett nytt blogginlägg.

Sedan vintersolståndet har dagen blivit 3 timmar och 12 minuter längre här där jag bor. Vårsolen ler mot mig med sitt vackraste leende. Jag har samma känsla nu som när jag gjorde min praktik på Kronans apotek för två år sedan – en känsla av glädje och tillhörighet – som jag är väldigt tacksam för.

Om du studerar 6:e terminen, eller 10:e terminen på apotekarprogrammet vid Umeå universitet kommer du troligtvis påbörja din receptarie- respektive apotekarpraktik nästa vecka, beroende på vilken praktikperiod du valt. I studentsektionen har vi fått ta del av studenters upplevelser runt om i landet och det finns tyvärr tillfällen när praktikanter och nyutexaminerade farmaceuter inte känner att de hör hemma, när de egentligen ska känna sig både förberedda och välkomnade in i yrket.

Som praktikant har du skyldigheter men också rättigheter.

Praktikplatser på apotek lottas ut och det kan, trots allt, skilja mellan praktikplatserna vilket ger olika förutsättningar för inlärning och utveckling. Som praktikant har du skyldigheter men också rättigheter och det är bra att du känner till dessa för att veta hur du ska agera, och som studentmedlem i Sveriges Farmaceuter kan du alltid höra av dig till förbundet med frågor.

En vanlig fråga bland apotekarstudenter som redan är legitimerade receptarier är “kommer jag att lära mig något nytt?”, och ett vanligt svar från de som slutfört apotekarpraktiken är “nej, eftersom det inte är så stor skillnad på en receptarie och en apotekare på öppenvårdsapotek”, men jag tror att det krävs kompetens för att faktiskt kunna göra bra saker på apoteket, och att det beror mycket på vad du och din handledare väljer att fokusera på.

För de allra flesta är praktiken en rolig, givande och meningsfull tid.

Andra vanliga frågor är “hur närvarande är handledaren?”, “var går gränsen för vad som är utnyttjande och vad som är en legitim del av arbetsplatslärande?”, “hur fungerar det med raster och schemaläggning?”, “hur fungerar det med extrajobb på annan kedja vid sidan av sin praktik?”, “får man tillräckligt med inlärningstid och feedback?”, “hur ser omkostnadsersättningen/praktikantbidraget ut?” och kanske det viktigaste, “vad gör jag om jag inte känner mig inkluderad eller bra behandlad?”.

Vi i studentsektionen arbetar just nu med en motion till Saco studentråds kongress där vi yrkar på bland annat hårdare reglering av praktikverksamheten, mer konkret schemaläggning och högre praktikbidrag.

För de allra flesta är praktiken en rolig, givande och meningsfull tid att se fram emot, men som kräver en del förberedelse. Du som är på väg att bli fullfjädrad farmaceut kan läsa mina tips här.

Själv spanar jag på examensprojekt inför hösten genom att höra mig för på olika läkemedelsföretag. Examensarbetet på masternivå omfattar minst 30 högskolepoäng där man fördjupar sig inom ett forskningsprojekt. Institutionen vid Umeå lottar ut cirka tio projekt, men för att samtliga studenter (de som haft otur i lottningen) ska få ett projekt krävs att majoriteten av studenterna själva hittar ett projekt. Även andra universitet erbjuder ibland projekt men brukar ge förtur till sin egna studenter.

Det brukar lösa sig och jag känner mig hoppfull!

Fördelen med ett eget projekt är att studenterna har möjlighet att studera något de verkligen är intresserade av samtidigt som de kan utveckla sin förmåga att presentera sig, söka och skapa kontakter utanför universitetet. Men det är en utmaning att hitta ett projekt överhuvudtaget och kanske mycket begärt att en student själv ska hitta ett projekt för att kunna ta sin examen i tid.

Men det brukar lösa sig och jag känner mig hoppfull! Examensarbetet på masternivå sträcker sig cirka en termin, det är ett stort arbete att utföra och många upplever att det är stressigt att ta tag i skrivandet. Ett tips som jag fått är att skriva lite varje dag så kommer du i mål, det behöver inte vara perfekt från början.

Både praktik och examensarbete kan vara utmaningar för studenter. Men vare sig du ska ut på praktik eller söker examensarbete så önskar jag dig lycka till, och ta tillvara på det stigande dagsljuset!

Mest läst