Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Region Västernorrland bildar egen lokalförening

Landets 13:e lokalförening har bildats, den här gången i Region Västernorrland.
- Vi vill ha en bra arbetsmiljö, vi växer, det kommer nya medarbetare, vi får nya uppdrag och allt detta kräver att det finns någon som representerar och tänker på medarbetarna, säger föreningsordförande Oxana Thörnberg.

En ny lokalförening för medlemmar inom Sveriges Farmaceuter har bildats, den här gången i Region Västernorrland.  Det är den trettonde som har bildats sedan 2018. Innan dessa hade förbundet inga lokalföreningar inom någon region.

Region Västernorrland blir dock den tolfte aktiva föreningen eftersom Region Västerbotten är vilande.

Föreningen som bildades 30 januari har i dag 16 medlemmar, men de kommer inom kort att bli 17 då en medarbetare byter förbund.

Av de 16 är hälften receptarier och hälften apotekare.

Nyvald ordförande i föreningen är Oxana Thörnberg.

— I fortsättningen kommer de nyanställda farmaceuterna som är medlemmar i Sveriges Farmaceuter även bli medlemmar i vår lokala förening, så vi kommer att växa. Det är en trend. Farmaceuter är eftertraktade inom vården och jag tror att vi kommer att bli fler, säger Oxana Thörnberg.

Alla medlemmar har Region Västernorrland som arbetsgivare och de flesta av dem jobbar på Läkemedelsenheten men likt Oxana Thörnberg är det många som delar sin tid mellan olika arbetsuppgifter. Hon arbetar 50 procent som receptarie och processledare på Läkemedelsenheten och 50 procent som mottagningsfarmaceut på LARO-mottagningen i Sundsvall.

— Vi jobbar med allt möjligt. Två farmaceuter jobbar med ett projekt med farmaceutiska tjänster i vården där vi erbjuder olika lösningar. Det är en ambulerande tjänst det vill säga att man inte är fast på en enhet. Jag jobbar på LARO-mottagningen 50 procent och så har vi en apotekare som jobbar 75 procent inom onkologin, säger Oxana Thörnberg och fortsätter.

— Men vi jobbar även med läkemedelsservice, information och fortbildning, läkemedelshantering, upphandling, sortiment och läkemedelsförsörjning som är ett jättetungt och stort område.

Förutom att medlemmarna har olika arbetsuppgifter är de geografiskt spridda på tre orter Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik.

— Det gör allting lite komplext. Vi jobbar på olika sätt, med olika saker och på olika orter. Det är en av anledningarna till att vi valde att bilda en förening för det sammanlänkar oss.

Carina Nilsson är receptarie, placerad i Örnsköldsvik och styrelseledamot.

Oxana Thörnberg berättar att initialt var de ganska få farmaceuter som arbetade inom regionen, och då blev hon väldigt inspirerad av andra fackförbunds medverkan inom regionen, framförallt Vårdförbundet.

— Jag jobbade väldigt tätt med en sjuksköterska och det var då som jag upptäckte hur viktigt det är att medarbetarna är representerade av en fackligt förtroendevald. Det blev en inspiration för mig, säger Oxana Thörnberg.

Sedan skedde en omorganisation inom regionen vilket ledde till att Läkemedelsenheten från årsskiftet bytte organisatorisk tillhörighet från regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

— I det komplicerade arbetet med omorganisationen ingick olika riskanalyser, möten och så vidare. Vi hade en representant från Sacoföreningen men de kan inte representera oss farmaceuter lika bra. Då tänkte jag:  vi vill också vara uppdaterade, vi vill också påverka och ta del av arbetet, säger Oxana Thörnberg.

Kan du komma på fler områden där det är en styrka att ha en lokalförening?

— Framförallt är det i dialog med arbetsgivaren. Vi vill ha en bra arbetsmiljö, vi växer, det kommer nya medarbetare, vi får nya uppdrag och allt detta kräver att det finns någon som representerar och tänker på medarbetarna.

Ulf Lindahl är placerad i Härnösand, apotekare och suppleant i föreningen.

Oxana Thörnberg berättar att intresset har varit stort för föreningen och många har visat sig vilja vara aktiva. De har utgått från att bland styrelsemedlemmar och suppleanter ska samtliga orter och arbetsområden vara representerade och både de som arbetar själva eller i team.

— Det är en styrka att vi på så vis kan relatera och förstå alla och vi kan bolla i gruppen om vi får en fråga från en av medarbetarna, säger Oxana Thörnberg.

Hon är väldigt nöjd med hur smidigt det har gått att bilda lokalföreningen, och tacksam för den hjälp hon har fått från förändringsledare Daniel Skoglund och ombudsman Johan Thesslin på Sveriges Farmaceuters kansli.

— Vi fick fantastisk hjälp av både Johan och Daniel från dag 1. Från allra första samtalet som jag ringde. Man kände sig inte ensam, de förstod och de ställde upp, säger Oxana Thörnberg.

Hon berättar att de hade ett möte med samtliga medlemmar och kom fram till att de vill bilda en lokalförening.

— Främst för att då blir vi fler som hjälps åt, det är en stor fördel att diskutera i grupp och ingen ska behöva känna sig ensam i någon roll, säger Oxana Thörnberg.

Processen gick dessutom väldigt fort. Från det att Oxana Thörnberg ringde första samtalet till Johan Thesslin i början av december, till det att föreningen bildades.

— Det gick supersnabbt! Det är helt otroligt! Det är magiskt att vi i december kunde hitta datum för två-tre möten, något som annars är svårt med tanke på att vi har så olika uppdrag. Så det gick supersmidigt!

Nu väntar två halvdagars facklig utbildning för den nyvalda föreningen, något som samtliga styrelseledamöter ser fram emot eftersom de då får chansen att lära sig mer.

Fakta: Lokalföreningar inom regioner

 1. Region Dalarna
 2. Region Örebro
 3. Region Värmland
 4. Karolinska universitetssjukhuset
 5. Danderyds sjukhus
 6. Region Sörmland
 7. Region Uppsala
 8. Region Skåne
 9. Region Östergötland
 10. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 11. Region Kronoberg
 12. Region Västernorrland
 13. Region Västerbotten (vilande just nu)

Källa: Sveriges Farmaceuter

Andra läser