Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Skånes universitetssjukhus satsar på fler farmaceuter

Sveriges regioner efterfrågar allt oftare farmaceutisk kompetens. Bara nu i januari söker Skånes universitetssjukhus sju farmaceuter – sex till akutmottagningarna i Malmö och Lund och en till intensivvårdsavdelningen i Malmö.

— Vi planerar att bli ännu fler, säger Oskar Brändmark, chef på enheten läkemedel på Skånes universitetssjukhus, SUS.

Han menar att många avdelningar insett vad farmaceuter kan bidra med sedan de kom in och jobbade under pandemin. Men det finns också andra förklaringar till att sjukhuset vill anställa fler farmaceuter. En är den ökade platsbristen ute på avdelningarna som gör att patienter tvingas ligga kvar längre på akuten. En annan är bristen på sjuksköterskor som gör att avdelningarna behöver stöttning i arbetet. En tredje är att mätningar visar på många fel i patienternas läkemedelslistor när de kommer in. Kvaliteten på läkemedelshanteringen kan höjas om någon som har en gedigen utbildning i farmaci kan lägga fokus på den biten, förklarar Oskar Brändmark.

 — Då kan vi avlasta sjuksköterskorna och utnyttja deras kompetens till att vara ute med patienterna.

Oskar Brändmark, chef enhet läkemedel, Skånes universitetssjukhus.

Oskar Brändmark, chef på enhet läkemedel vid Skånes universitetssjukhus.

Nu ska Malmö och Lunds akutvårdsavdelningar testa ett nytt arbetssätt, alla inlagda patienter ska få träffa en farmaceut för en läkemedelsavstämning, istället för som idag då läkare utför uppgiften.

— Läkare hinner inte göra en djupgående läkemedelsavstämning med varje patient när de kommer in. En avstämning kan ta upp till en halvtimme. Den tiden har de inte på en akutmottagning, säger Oskar Brändmark.

De nya avdelningsfarmaceuterna ska bland annat förbereda tabletter, dropp och sprutor och rätta läkemedelslistor samt sköta läkemedelsförråd. Men det är svårt att hitta farmaceuter som har erfarenhet av att jobba i hälso- och sjukvården, menar Oskar Brändmark.

— Det är väldigt annorlunda jämfört med att jobba på apotek. Det är mycket mer iordningsställande av läkemedel och du har många patienter samtidigt.

SUS enhet läkemedel har i dag av 25 anställda placerade i Malmö, Lund, Ystad, Trelleborg och Landskrona. Oskar Brändmark beräknar att SUS totalt har drygt 60 anställda farmaceuter. En siffra som kommer att stiga när de nya tjänsterna är tillsatta.

Mest läst