Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hypotyreos-patienter riskerar felbehandling med statiner

Otillräckliga rutiner för patienter med underfunktion av sköldkörteln, hypotyreos, kan leda till både över- och underförskrivning av statiner, varnar patientförening.

Bristande rutiner i vården kan leda till både över- och underförskrivning av blodfettsänkande statiner till patienter med hypotyreos, varnar patientföreningen Sköldkörtelförbundet.

Förhöjda kolesterolvärden är en vanlig konsekvens av hypotyreos eftersom sköldkörtelhormon påverkar kroppens förmåga att hantera kolesterol. Många patienter med hypotyreos får därför behandling med statiner. Efter en tids sköldkörtelbehandling med levotyroxin återgår ofta kolesterolnivåerna till normala nivåer, men statinbehandlingen kvarstår.

Nu kan Sköldkörtelförbundet med hjälp av statistik från Socialstyrelsens läkemedelsstatistik från 2021 visa att patienter, både män och kvinnor, som behandlas med levotyroxin står på statinbehandling i mer än dubbelt så hög utsträckning som personer utan hypotyreos. Något de menar visar på en överförskrivning.

Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

— Avsaknaden av rekommendationer och rutiner för denna patientgrupp leder till en uppenbar risk för överförskrivning av statiner, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet i ett pressmeddelande.

Enligt Sköldkörtelförbundet sker ingen rutinmässig uppföljning av kolesterolnivåerna hos hypotyreospatienter. Inte heller finns några rekommendationer om att, efter en tid, sätta ut statinbehandlingen för att se om kolesterolnivåerna har återgått till normalvärden.

Samtidigt pekar patientföreningen på att det även saknas rutiner att mäta blodfetter vid nyupptäckt hypotyreos. Något som kan resultera i att den förhöjda kolesterolnivån inte upptäcks eller behandlas.

Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet.

— Förhöjda blodfetter kan leda till allvarliga komplikationer. Därför är det angeläget att öka kunskapen om sambandet hypotyreos och förhöjda blodfetter och att ta fram rekommendationer och rutiner för vården av dessa patienter. Dessutom kan statiner i vissa fall ge otrevliga biverkningar och läkemedel är inget man ska ta i onödan, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet i samma pressmeddelande.

Mest läst