Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Blandat mottagande av politikernas planer för apoteken

Samarbetspartiernas planer om att utveckla apotekens roll i vårdkedjan får ett blandat mottagande i farmacivärlden.

I Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalernas gemensamma överenskommelse, kallad Tidöavtalet, anges två punkter som handlar om att utveckla apotekens roll i vårdkedjan. Dels skriver de ”erbjud vissa tjänster som hälsoundersökningar (utöver dagens blodtryckskontroller m.m.)” och dels ”inför ett farmaceutsortiment, ett mellanläge mellan receptfritt och receptbelagt.”

Mottagandet av planerna för apoteksfarmacin under den kommande mandatperioden är blandad. Sveriges Farmaceuter ordförande Sandra Jonsson menar att det finns andra saker som är viktigare som måste lösas först.

— Det vi som förbund tycker är viktigt i det första läget, är att våra medlemmar på apotek har en god arbetsmiljö. De behöver ha möjlighet att fokusera på grunduppdraget och vara den sista länken i receptkedjan där patienten får reda på hur ett läkemedel ska användas. Innan apoteksfarmaceuterna har en god arbetsmiljö, riskerar alla andra åtgärder att falla platt, säger hon.

På Sveriges Apoteksförening välkomnar man att apoteksfarmacin ändå finns med i avtalet.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

— Det är positivt att det är en viktig fråga för samarbetspartierna som har skrivit avtalet att utveckla apotekens verksamhet och att det är en del av deras reformagenda, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut i Sveriges Apoteksförening.

Men både Fredrik Boström och Sandra Jonsson pekar på att det är lite oklart vad partierna egentligen menar med de hälsoundersökningar som föreslås ska erbjudas.

— Vad gäller de hälsotjänster de pratar om så vet vi ju inte vad det innebär för något. Men vi är nyfikna att fortsätta den dialogen med socialdepartementet, säger Fredrik Boström.

— Jag kan inte uttala mig i vad som menas med ”vissa tjänster som hälsoundersökningar” eftersom det inte följer någon förklaring av vad partierna menar ryms under det begreppet. Vi kommer att följa frågan och bevaka våra medlemmars intressen, säger Sandra Jonsson.

När det gäller införandet av ett särskilt farmaceutsortiment är det en hjärtefråga för Sveriges Apoteksförening som har varit aktiva i frågan.

— Det är någonting som vi fört fram under lång tid. Vi har haft långtgående diskussioner även med Läkemedelverket som också ställt sig positiva till att titta vidare på den frågan. Så vi ser väl att det är en fråga där det rör sig på flera håll, både från myndighetssidan och politikernas sida. Det känns som att det ligger ganska nära, säger Fredrik Boström.

Sandra Jonsson, som representerar förbundets linje, förhåller sin mer neutral till frågan om ett farmaceutsortiment.

— Vi känner till diskussionen, men har som förbund inte tagit ställning i frågan, säger hon.

Däremot finns det en del saker som hon saknar i samarbetspartiernas avtal.

— Oavsett politisk färg har vi flera frågor som vi gärna ser får mer utrymme. Bland annat vill vi se fler farmaceuter i primärvården och att en stark minister för högre utbildning och forskning tillsätts, säger Sandra Jonsson.

Mest läst