Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket vill införa läkemedelskunskap i skolan

Läkemedelsverket vill införa grundläggande kunskap om läkemedelsanvändning i skolans läroplan, skriver generaldirektör Björn Eriksson i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson fram riskerna med ungas okunskap om läkemedel.

”Unga har låg kunskap om läkemedel och tar i dag på eget bevåg vissa läkemedel på ett annat sätt än det var tänkt. Det kan vara förenat med allvarliga risker.”, skriver han bland annat.

I debattartikeln listar han ett antal punkter som pekar på att det behövs en ökad kunskap om läkemedel hos dagens unga:

• Antalet förgiftningar med läkemedel hos unga flickor (10–19 år) ökade markant under 2021 jämfört med tidigare år, enligt Giftinformationscentralen.

• Förskrivningen av läkemedel till unga ökar, exempelvis för sömnsvårigheter och psykiatriska tillstånd.

• Även unga handlar läkemedel och läkemedelslika produkter på nätet, ofta på sajter där också olagliga läkemedel finns.

• Förutom för nikotinläkemedel finns det i dagsläget ingen åldersgräns för inköp av receptfria läkemedel på apotek.

• Vårdnadshavarnas möjlighet att ta del av information om sina barns receptförskrivna läkemedel från 13 års ålder är begränsade.

Skolan kan här spela en viktig roll, menar Björn Eriksson, för att öka kunskapen och skapa goda förutsättningar för bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Myndigheten föreslår därför att grundläggande kunskap om läkemedelsanvändning bör inkluderas i skolans läroplan.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Mest läst