Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Farmaceuternas lojalitet utnyttjas av arbetsgivarna”

I en debattartikel i dag går Sveriges Farmaceuters ordförande Sandra Jonsson till attack mot apotekskedjorna som hon menar utnyttjar de anställda farmaceuterna och inte följer gällande avtal. Något som i sin förlängning kan påverka patientsäkerheten, skriver hon.

Sveriges Farmaceuters ordförande Sandra Jonsson skriver i en debattartikel i dagens Dagerns Medicin, pappersutgåvan (ännu inte publicerad på nätet), att många medlemmar upplever att arbetsgivaren ställer krav som ligger utanför vad som regleras i deras anställningsavtal. Enligt en enkät uppgav en av tre att det fanns ett mer eller mindre uttalat krav att arbeta extra utan att få övertidsersättning samtidigt som sex av tio upplevde ett mer eller mindre uttalat krav på att med kort varsel ändra normal arbetstid eller schema. Lika många angav också att utlåning av personal till annat apotek har blivit vanligare de senaste fem åren.

”Farmaceuternas lojalitet är alltså inte bara hög – den utnyttjas också”, skriver Sandra Jonsson.

Faksimil av debattartikeln i dagens Dagens Medicin

Hon pekar på att bristande arbetsmiljö inte bara är dåligt för de anställda utan också riskerar att äventyra patientsäkerheten.

”En förutsättning för hög patientsäkerhet är god arbetsmiljö. Arbetsmiljön på dagens apotek är inte alltid god och utlåning är ett av flera problem. Utlåning leder till patientsäkerhetsrisker, eftersom utlåningen i sig leder till att farmaceuter ofta med mycket kort varsel ska arbeta på nya arbetsplatser med nya rutiner. Ibland utan kollegor som kan hjälpa dem komma till rätta på den nya arbetsplatsen”, skriver hon.

Sandra Jonsson avslutar debattartikeln med att skriva att arbetsgivarna måste kompensera farmaceuterna för sin lojalitet, följa gällande kollektivavtal och ta arbetsmiljöproblem på allvar för att garantera patientsäkerheten.

Läs hela debattartikeln på Dagensmedicin.se.

Mest läst