Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler svenskar hämtade ut läkemedel ifjol

Nästan 6,8 miljoner svenskar hämtade ut minst ett läkemedel ifjol, visar Socialstyrelsens rapport ”Statistik om läkemedel för 2021” som publicerades på tisdagen. Det är en ökning jämfört med 2020, då 6,7 miljoner svenskar gjorde samma sak.

– Det som förvånade mest i förra årets rapport var att användningen av antibiotika verkligen dök. Nu har den fortsatt neråt. Men den har gått ner i 10-15 års tid. De flesta trenderna i rapporten är sådant som pågått i många år, säger Mikael Ohlin, statistiker på Socialstyrelsen, som arbetat med rapporten.

Mikael Ohlin, statistiker på Socialstyrelsen.

Mikael Ohlin, statistiker på Socialstyrelsen.

Rapporten visar att kvinnor generellt sett använder mer läkemedel än män. 73 procent av kvinnorna hämtade ut minst ett läkemedel under 2021. 58 procent av männen gjorde samma sak. Störst andel läkemedelsanvändare finns dock bland de äldre åldersgrupperna.

Blodtrycksmedicin var den typ av läkemedel som flest hämtade ut på recept under 2021. En femtedel av befolkningen gjorde så. Användningen av den här typen av läkemedel har ökat de senaste fem åren.

I övrigt var smärtstillande, antibiotika, allergimedel och antidepressiva läkemedel, de vanligaste typerna av läkemedel som hämtades ut under 2021. Skillnaden mellan könen var störst för antidepressiva medel, som förskrevs till dubbelt så många kvinnor som män ifjol.

Allergimedel var den typ av läkemedel som förskrevs till flest barn under 2021, var 12 procent av barnen fick det på recept. Andra vanliga typer av läkemedel som förskrevs till barn var antibiotika, astmaläkemedel, mjukgörande salvor och kortisonsalvor. Uthämtandet av mjukgörande salvor har ökat de senaste åren samtidigt som förskrivningen av antibiotika har minskat

Rapporten visar också att smärtstillande läkemedel som hämtas ut på recept i större utsträckning förskrevs till personer med grundskola som högsta utbildningsnivå jämfört med personer med högre utbildning.

– En sak som vi inte nämner i rapporten, men som vi såg är att sådana mediciner som är kopplade till resande återhämtar sig under 2021, efter att ha störtdykt året innan. Men det har ju sina naturliga förklaringar genom pandemin, säger Mikael Ohlin.

Läs rapporten på Socialstyrelsens webbplats.

Andra läser