Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ska beskriva roller för farmaceuer inom vården

Hur ska yrkesrollerna för farmaceuter inom vården beskrivas? Snart kommer ett första förslag. Men att enas om ett namn har varit för svårt.

Yrkesrollerna för apotekare och receptarier inom vården är en snårskog; beteckningarna är många och vad de står för varierar stort.

Syftet med det så kallade Frihsk-projektet är ta fram ett ramverk som beskriver en handfull av de yrkesroller som farmaceuter kan ha inom regioner, även om det i slutändan är upp till regionerna att besluta.

Ramverket ska kunna användas exempelvis för att ringa in verksamheters kompetensbehov och vid samtal om karriärutveckling och lön.

Kring nyårsskiftet ska den första rollen i ramverket publiceras, som ska beskriva farmaceuter som arbetar med klinisk farmaci. Rollen ska delas in i fyra nivåer – junior, vanlig utövare, specialist och senior – och för varje nivå beskrivs vilken kompetens som krävs.

Det berättar Celina Sving som samordnar Frihsk-projektet inom Sveriges Farmaceuters offentligsektion, som driver projektet tillsammans med Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci.

– Vi tror att detta kan hjälpa vid många situationer, till exempel när man samtalar med sin chef om var man befinner sig i sin professionella utveckling, och vi märker att detta är efterlängtat både bland chefer och lokalfackliga, säger Celina Sving, som till vardags arbetar som apotekare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ramverket som tagits fram ska ses som ett första förslag och inte något som är hugget i sten, betonar Celina Sving.

– Det vi presenterar kommer inte att vara perfekt, men och vill hellre få ut ett förslag nu som vi testar på lokalfackliga och chefer och sedan reviderar vi det efter en tid.

Däremot har rollen inte fått något namn.

­– Det finns starka känslor kring frågan vad apotekare och receptarier i vården ska kallas, och om vi bör kallas farmaceuter eller vad vi heter enligt våra legitimationer. Det är en svår fråga som kanske någon annan borde löst tidigare. Vi vill inte fastna i namndiskussionen just nu och därför har vi valt att i stället prata om ett ”rollområde” i stället för ett specifikt namn, säger Celina Sving.

Planen inom Frihsk-projektet är att jobba vidare med fler roller under nästa år. Men en stötesten är att projektgruppen saknar personer med erfarenheter av några av rollerna.

– Vi behöver farmaceuter som jobbar med exempelvis tillverkning och iordningsställande för att kunna ta fram roller på dessa områden. Vi är ju små yrkesgrupper, och hittar vi inte personer som jobbar med detta måste vi skjuta upp arbetet med de rollerna, säger Celina Sving, som uppmanar intresserade farmaceuter att höra av sig till projektgruppen.

Andra läser