Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill ändra sjukhusapotekens uppdrag

Sjukhus och patienter skulle vinna på att läkemedelslagstiftningen ändras, menar Marie Rasmuson, chef för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen.

Att mer avancerad vård flyttar utanför sjukhusen innebär fler problem kopplade till att sjukhusapotekens uppdrag begränsas till sjukhusets läkemedelsförsörjning. Det menar Marie Rasmuson, chef för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen och ordförande för läkemedelsförsörjningsnätverket inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), i en artikel i Dagens Medicin.

Enligt Marie Rasmuson handlar lagstiftningsproblemen som behöver lösas dels om att låta sjukhusapotek förse även vårdcentraler med läkemedel utan krav på upphandling, dels om jourdoserna av rekvisitionsläkemedel, som bara täcker ett tillfälligt behov. Hon pekar på flera gråzoner där det finns utrymme för tolkningar.

– Man får lämna med jourdos, men det ska vara i undantagsfall. Men det är inte så tydlig skrivet. Det är ganska ofta patienten behöver få med sig jourdos hem. De kan inte hämta ut sina läkemedel på en gång, beroende på var de bor eller vad de klarar att göra. Vi vill att vården ska kunna göra bedömningen när det är relevant att skicka med rekvisionsläkemedel hem, det är jätteviktigt, säger Marie Rasmuson till tidningen.

Marie Rasmuson, regionområdeschef Sjukvårdsapotek och hjälpmedel och chef Sjukhusapoteket VGR

Hon menar att att den totala förbrukningen och kasseringen av läkemedel skulle kunna påverkas om sjukhusen fick skicka med påbörjade läkemedel hem.

Marie Rasmuson tror också att så som lagen är utformad idag, att ett sjukhusapotek förser just sjukhuset med läkemedel, kan vara en patientsäkerhetsrisk.

– Vi har haft problem i många år med att läkemedel varit restnoterade, men att vi inte får flytta läkemedel mellan sjukhus ställer till det för oss. Om ett sjukhus saknar ett läkemedel i en akut situation och jag inte får flytta det från ett sjukhus till ett annat så ökar det riskerna för patienten, säger hon till Dagens Medicin.

Mest läst