Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tar strid mot långa arbetsdagar utan rast

Jobb i uppemot nio timmar i sträck utan möjlighet att sitta ner och äta ordentligt. Flera apotekskedjor använder måltidsuppehåll i stället för riktig rast – men nu har den fackliga föreningen på Apoteket AB tagit strid i frågan.

– Det här förekommer tyvärr vitt och brett, många medlemmar hör av sig till oss och berättar att de inte har möjlighet till ordentliga raster eftersom man i stället lagt in måltidsuppehåll, ibland under hela arbetspass på upp till åtta till nio timmar, säger Kristina Maté, ordförande i akademikerföreningen på Apoteket AB.

Enligt kollektivavtalet för apoteksanställda kan rast bytas mot måltidsuppehåll om det är ”nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall eller någon annan händelse, som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren”. Måltidsuppehållet räknas då in i arbetstiden, men den anställde får inte lämna arbetsplatsen. I praktiken handlar det ofta om att ta någon tugga då och då mellan kunderna.

Nu agerar Sveriges Farmaceuter för att få stopp på problemet på Apoteket AB. Efter att lokala förhandlingar, där förbundet företrätts av den lokala akademikerföreningen, slutat i oenighet har nu frågan lyfts till en central förhandling mellan Sveriges Farmaceuter och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Det hela handlar om hur avtalet ska tolkas när det gäller måltidsuppehåll och reglerna för rast.

I våra ögon är en organisation som slimmats för att möta besparingskrav inte ett giltigt skäl att använda måltidsuppehåll.

Kristina Maté, akademikerföreningen på Apoteket AB.

Förbundets tolkning är att måltidsuppehållen bara ska användas i undantagsfall vid oförutsedda händelser, till exempel när en kollega blir sjuk. Men i dag använder arbetsgivaren måltidsuppehållen på ett mer systematiskt sätt då dessa ofta finns med redan i schemaläggningen, enligt Kristina Maté.

– Detta används ofta för att täcka upp för en låg grundbemanning. Och i våra ögon är en organisation som slimmats för att möta besparingskrav inte ett giltigt skäl att använda måltidsuppehåll, säger Kristina Maté.

Kristina Maté, ordförande i akademikerföreningen på Apoteket AB.

Enligt kollektivavtalets huvudregel ska rast schemaläggas så att medarbetare inte utför arbete mer än fem timmar i sträck. Men arbetsgivaren lägger ofta in måltidsuppehåll under arbetspass som är längre än så, utan att följa förutsättningarna för avsteg i avtalet, enligt Kristina Maté.

– Konsekvensen kan bli att man inte får rast på uppemot nio timmar, då man kanske inte får sätta sig, utan ständigt måste vara ”påslagen” och kanske inte hinner äta och dricka ordentligt.

Det blir inte bara ett arbetsmiljöproblem, framhåller Kristina Maté, utan kan även gå ut över kvaliteten på arbetet och påverka patientsäkerheten.

– Om du jobbar långa pass och inte får vila eller får i dig mat blir det till slut svårt att fokusera. Vi farmaceuter är sjukvårdspersonal och gör vi fel kan vi riskera ganska mycket. Läser vi fel på en tablettdosering eller missar ett expeditionsintervall kan det få förödande konsekvenser.

Vår upplevelse är att arbetsgivarna använder lösningen med måltidsuppehåll för att hålla nere bemanningen.

Martina Perzanowska, Sveriges Farmaceuter

Per Stadler, förhandlingschef på Apoteket AB, uppger per mejl till Svensk Farmaci att måltidsuppehåll används på vissa apotek som har begränsat öppethållande under helger, och som har kundströmmar som gör att måltidsuppehåll fungerar.

På frågan om måltidsuppehåll ger tillräcklig återhämtning under långa arbetsdagar skriver Per Stadler:

”Måltidsuppehåll ska inte användas under långa arbetsdagar, men om det används på ett klokt sätt, det vill säga vid inte alltför långa pass och vid en lägre arbetsbelastning, så anser vi att medarbetaren kan få tillräcklig återhämtning.”

Men Kristina Maté anser att arbetsgivaren bänder på ramarna, genom att regelmässigt göra avsteg eller hitta på olika lösningar för att kringgå huvudregeln om rast.

– Arbetsgivaren verkar inte förstå att syftet med regeln och hela avtalsparagrafen är att säkra förutsättningarna till en god arbetsmiljö. I stället sätter de alldeles för ofta sin budget med undantagsmöjligheten som utgångspunkt, utan hänsyn till vad det innebär för medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö.

Problemet är knappast unikt för Apoteket AB utan förekommer på flera apotekskedjor, enligt Martina Perzanowska, som fram tills nyligen var förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

– Vi stöter på detta ganska frekvent. Vår upplevelse är att arbetsgivarna använder lösningen med måltidsuppehåll för att hålla nere bemanningen och därmed kostnaderna, säger hon.

Förhoppningen nu är enligt Martina Perzanowska att lösa frågan genom den pågående centrala förhandlingen. Om inte det går att enas är nästa steg i processen för förbundet att överväga om ärendet bör drivas ända upp i högsta instans – arbetsdomstolen.

– Vi försöker alltid att lösa ärenden på lokal eller central nivå, men om det inte går så är det inte uteslutet att vi går vidare. Arbetstidsfrågorna är viktiga för våra medlemmar på apotek, säger Martina Perzanowska.

Undersökning bland medlemmarna på gång

  • Akademikerföreningen och Unionens riksklubb på Apoteket AB skickar i dagarna ut en enkät till sina medlemmar om förutsättningarna kring rast och måltidsuppehåll på företaget.
  • Syftet är att undersöka hur ofta det förekommer avvikelser från 5-timmarsregeln i branschavtalet, liksom att rast byts mot måltidsuppehåll. Man vill även undersöka medarbetarnas upplevelser av detta.
  • Enkäten är helt anonym och sista svarsdatum är den 5 september 2021.

Källa: Kristina Maté

Mest läst