Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

En enkel jobbfråga blev plötsligt svår

"Vad är det du gör på ditt jobb egentligen", frågade min mamma när vi var ute och käkade lunch nyligen. ”Bevakar biverkningar” svarade jag, varpå hon sa ”Hur gör ni det? Eller, vad gör ni då?”

Tänk att en förhållandevis enkel fråga kan bli så svår att svara på. Att beskriva en dag på apoteket var oftast lätt. De flesta har besökt ett apotek och vet att det där expedieras recept och ges råd. Det är naturligtvis inte en fullständig beskrivning, men det brukade ge min mamma en bild av vad jag gjorde på dagarna.

Även om många kan relatera till begreppet biverkningar, är det mycket svårare att beskriva en dag på patient safety. Arbetet med patientsäkerhet är oavsett bransch ett stort och komplex området. På ett apotek handlar patientsäkerhet inte bara om att följa upp felexpeditioner, på samma sätt som det inom patient safety och farmakovigilans inte bara handlar om att bevaka misstänkta biverkningar.

Men för att förmedla någon slags bild, så kretsar mina dagar vid jobbdatorn mycket kring biverkningar och misstänkta biverkningar. På ett sätt är det ironiskt. Vid receptdisken avrådde jag ofta kunden från att fördjupa sig i ett läkemedels biverkningar. Istället uppmuntrade jag till att fokusera på läkemedlets nytta och positiva effekter. Själv hade jag naturligtvis läst många bipacksedlar men jag reflekterade aldrig över hur informationen egentligen sammanställdes. Jag funderade inte heller över vilka kriterier som behövde uppfyllas för att en ogynnsam händelse skulle listas som en läkemedelsbiverkan i bipacksedeln.

Nåja, det har jag fått råda bot på nu.

Under våren har jag i rollen som aktiv åskådare fått vara med när en helt ny bipacksedel togs fram. Kort sagt är det en omfattande process som engagerar många funktioner och kompetenser. Tänk om mina nya kollegor visste hur många gånger jag vid receptdisken sagt till kunden – läs inte bipacksedeln.

Den här erfarenheten har gett mig många värdefulla insikter, både om bipacksedlar och biverkningar i allmänhet. Gång på gång har jag under den senaste tiden ifrågasatt varför jag inte tänkt på detta tidigare. En del av förklaringen lär vara att det är först nu som jag kan se ur det här perspektivet.

Trots min nya förståelse för både definitionen av en biverkning och för arbetet kring biverkningar, skulle jag vid receptdisken, i de allra flesta fallen, fortfarande fokusera på att förmedla förståelse för läkemedlets nytta. Information om biverkningar är viktig, men ett kundmöte är tidsbegränsat och det blir farmaceutens svåra uppgift att prioritera innehållet i kommunikationen. I ett sådan läget kan information om indikation vara viktigare än information om eventuella biverkningar.

För egen del tänker jag fortsätta att grotta ner mig i biverkningar och allt däromkring. Jag blir glad av insikten att det går att jobba med patientsäkerhet på många sätt. Oavsett från vilken bransch jag snuddar vid den, är den för mig lika viktigt och lika meningsfullt.

Andra läser