Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Lägg fokus på patientens berättelse om läkemedlet”

Stöd av apotekare gör att hjärtpatienter fortsätter att ta sina läkemedel i högre utsträckning. Det visar en ny avhandling av apotekaren Malin Johansson Östbring, som uppmanar sina kollegor att i första hand fokusera på patientens läkemedelsupplevelse.

Personer som inte tar sina läkemedel på det sätt som de förskrivits drabbas oftare av nya hälsoproblem och dör tidigare. För att motverka det har apotekaren Malin Johansson Östbring i en avhandling studerat hur sjukvården kan hjälpa patienters villighet att fortsätta ta sina mediciner.

– Jag har kommit fram till att det går att få patienterna att använda sina läkemedel i större utsträckning, om man ger dem stöd. Vi kunde se att de patienter som fick stödet fortsätter att hämta ut sina läkemedel. Hur det stödet kan se ut är väldigt olika beroende på patienten, men det kan till exempel handla om att med motiverande samtal förändra föreställningar om läkemedel, säger Malin Johansson Östbring, som lade fram sin avhandling vid Linnéuniversitetet förra veckan och numera också kan kalla sig doktor i farmaci.

Malin Johansson Östbring hoppas att forskningsresultaten kan användas inom hjärtsjukvården.

I avhandlingen har fokus legat på patienter med hjärtinfarkt eller krankärlssjukdom. Studien gjordes med 316 patienter på hjärtmottagningen i Kalmar, och patienterna randomiserades till att få extra stöd eller standardvård. I samråd med läkare arbetade en apotekare på hjärtmottagningen med läkemedelssamtal för att stödja patienternas användning och för att justera deras mediciner.

– I en del fall handlar problemen med medicineringen om att patienten inte accepterar att medicinen behövs och personen är skeptiskt till medicinen. Det kan också bli problem då patienten missuppfattat varför man får den. En del får också biverkningar av sin medicin, då kan vi fånga upp det i ett samtal och hjälpa till att sänka dosen eller byta läkemedel till ett som inte ger samma biverkningar, säger Malin Johansson Östbring.

Lina Hellström, apotekare och forskare på Läkemedelssektionen i Region Kalmar län, i samtal med en patient.

Resultatet av studien visade att patienterna som randomiserats till att få individanpassad läkemedelsuppföljning i större utsträckning tog sina läkemedel. 88 procent av de patienter som hade fått stöd av en apotekare hämtade ut och uppgav att de tog sina mediciner i hög utsträckning. Motsvarande siffra i gruppen som fått standardvård var 77 procent.

De patienter som fått stöd hade också mer positiva föreställningar om sina läkemedel och upplevde en lägre grad av oro kring dessa. Däremot sågs ingen minskning av kolesterolvärdena eller blodtrycket i den grupp som behandlades. Behovet av sjukvård för patienterna påverkades inte heller under den här studieperioden.

Vad kan kliniska farmaceuter ta med sig av detta kring att stödja patienter i sin läkemedelsanvändning?

– Att det är viktigt att utgå från patientens läkemedelsupplevelse, inte börja med att studera läkemedelslistan. Lägg fokus på att utgångspunkten är i patientens berättelse om hur det fungerar med medicineringen. Det gäller att vara nyfiken och att lyssna på patienten, då kan mycket få sin förklaring, säger Malin Johansson Östbring.

Hon hoppas att hennes avhandling kan vara till hjälp inom hjärtsjukvården.

– Mina förhoppningar är att avhandlingen kan ha inflytande på hur man i framtiden stödjer patienter i sekundärprevention, där det ofta är sjuksköterskor som stödjer patienterna under året efter en hjärtinfarkt. De kan säkert använda avhandlingens resultat om hur patienter upplever läkemedelsbehandlingen och hur den kan stödjas. Men jag tror också att en del av de här patienterna kan ha nytta av att träffa specialiserade apotekare, så som vi testade i studien, säger Malin Johansson Östbring.

Andra läser