Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek hjälper våldsutsatta att larma

Apoteken i Piteå samarbetar med kommunens socialtjänst för att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer.

Genom att uppge kodordet ”Mask19” kan kunder larma om att de behöver hjälp.

– Just apoteket kanske man får gå till, för att man måste, och det är hela poängen. Dessutom har vi rätt bra möjlighet att ta kunden avsides och maskera ett hjälpsamtal som rådgivning, säger Katrin Marklund, som är apotekschef på Kronans apotek i Piteå.

Samarbetet inleddes förra våren, när pandemin slog till och socialtjänsten insåg att dess konsekvenser riskerade att ytterligare isolera utsatta personer. Inspirationen kommer från Frankrike. 

Det är ingen som går och oroar sig hela tiden, men vi försöker tänka kring hur vi ska agera, man kan ju själv hamna i en stressituation.

Samtliga apotek i Piteå kommun deltar i samarbetet, liksom alla kommunens bibliotek – inklusive bokbussen. 

– Det gick jättesmidigt, alla var med direkt. Det var en självklarhet att de skulle ställa upp, säger Annika Risberg, projektledare och enhetschef våld i nära relationer, som dock inte var med i själva uppstarten utan har tagit vid senare.

Inför starten fick all apoteks- och bibliotekspersonal genomgå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer, som socialtjänsten höll i. Apotekschef Katrin Marklund berättar att de dessutom regelbundet pratar på arbetsplatsen om hur olika situationer ska hanteras. 

– Det kan ju bli hotfullt. Det är ingen som går och oroar sig hela tiden, men vi försöker tänka kring hur vi ska agera, man kan ju själv hamna i en stressituation. Vi diskuterar både internt och med socialtjänsten om när vi ska ringa socialen eller polisen. Rent praktiskt kan vi också följa en kund ut genom en annan utgång, säger Katrin Marklund.

Information om kodordet har spridits till allmänheten via lokalpress, tv och radio. Däremot sitter inga lappar uppe i de aktuella lokalerna – behovet av att nå ut med informationen vägs mot risken att en utsatt person blir ytterligare isolerad. 

– Det är bra att ämnet tas upp i pressen och synliggörs. Det kan kanske innebära att någon vågar söka hjälp, sedan spelar det ingen roll om det är via oss eller direkt hos socialtjänsten, säger Katrin Marklund.

Hittills har ingen uppgett kodordet, vare sig på apotek eller bibliotek. Men samarbetet kommer att fortsätta, även efter att pandemin släpper sitt grepp om samhället. 

– Problemet kommer ju att kvarstå, tyvärr. Jag förutsätter att det blir en fortsättning och det känns som om vi är en logisk verksamhet att ingå i det här samarbetet, eftersom apoteken är lättillgängliga och står för en typ av trygghet. Det känns naturligt, säger Katrin Marklund.

Även Annika Risberg på kommunens socialtjänst vill se en fortsättning efter pandemin. Hon känner inte till om några andra kommuner samarbetar på liknande sätt med utomstående aktörer, men hon vet att Länsstyrelsen Norrbotten har lyft fram initiativet i olika sammanhang.

– Jag hoppas att fler har tagit vid. Det är inte mycket jobb och det kan göra så otroligt stor skillnad för en människa, säger hon.

Andra läser