Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter: Reglera rätten till fortbildning

Sveriges Farmaceuter ställer krav på regeringen att införa ett nationellt regelverk som innebär att arbetsgivarna blir skyldiga att fortbilda legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på arbetstid.

Det skriver förbundet i en gemensam skrivelse som undertecknats av ordförandena i Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges tandläkarförbund, Svenska barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Sveriges Farmaceuter.

Aktörerna anser att en nationell reglering i föreskrift eller lag bör införas, som innebär att arbetsgivarna blir skyldiga att fortbilda sin personal – och påpekar att detta redan finns i de flesta andra EU-länder. ”Att ett sådant regelverk kommer på plats är regeringens ansvar. Den svaga reglering som finns i dagens lagstiftning gör att fortbildning inte prioriteras”, skriver de.

Enligt Läkarförbundet har läkarnas tid för fortbildning halverats de senaste 15 åren och övriga undertecknande professionsförbund, inklusive Sveriges Farmaceuter, kan enligt skrivelsen vittna om en liknande utveckling inom deras områden. Dessutom, påpekar man, har tillgången till fortbildning på arbetstid har varit nästintill obefintligt under pandemin, vilket riskerar att leda till att ny kunskap om sjukdomen inte når all sjukvårdspersonal.

Regeringen har tidigare sagt nej till att reglera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals rätt till fortbildning. Idag bär arbetsgivarna ansvaret för fortbildning.

LÄS MER: Här kan du läsa hela debattartikeln

Andra läser