Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Åtta av tio på myndigheten jobbar hemifrån

Drygt 8 av 10 anställda på Läkemedelsverket jobbar hemifrån. Ulf olsson, apotekare och ordförande i myndighetens Sacoförening tycker att det fungerar bra – men saknar ändå kontorslivet.

Det jobbar runt 140 farmaceuter på Läkemedelsverket och Ulf Olsson konstaterar att de flesta av dem har arbetsuppgifter som de kan sköta hemifrån – och att majoriteten också har gjort det under pandemin. Själv har han i princip arbetat från bostaden sedan april förra året. 

Ulf Olsson, apotekare på Läkemedelsverket.

– Personligen saknar jag kontorslivet. Men det funkar bra, jag har egentligen inget att klaga över, säger han. 

Arbetsgivarverkets sammanställningar visar att runt 60 procent av alla anställda på landets myndigheter jobbade hemifrån under årets två första månader. Ett tiotal myndigheter, exempelvis Upphandlingsmyndigheten och Etikprövningsmyndigheten, rapporterade 100 procent hemmajobb under februari, medan lägsta andel återfanns på Statens institutionsstyrelse, där endast 6 procent jobbade hemifrån. 

För Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket var andelen 94 respektive 84 procent. 

Vi uppmanas att sprida ut den extra friskvårdstimmen över veckan, och kanske ta en lunchpromenad varje dag

När det gäller Läkemedelsverket är det i nuläget sagt att de medarbetare som kan arbeta hemifrån ska räkna med att göra det maj ut – men den perioden kan förstås förlängas. I nuläget krävs i princip ett okej från närmaste chef för att få komma in och jobba från arbetsplatsen, berättar Ulf Olsson. 

Han tycker att hemmajobbandet har fungerat bra. Arbetsgivaren har hållit fackklubbar och anställda uppdaterade, tekniken har förstärkts för att minimera risk för strul och skärmar, kontorsstolar och annat som kan förbättra ergonomin får lånas hem. Dessutom har seminarier om hemarbete anordnats, och myndigheten bjuder sina anställda på en extra friskvårdstimme utöver den ordinarie.  

– Vi uppmanas också att sprida ut timmen över veckan, och kanske ta en lunchpromenad varje dag, berättar Ulf Olsson. 

Däremot får de anställda inga bidrag för inköp av utrustning till hemmakontoret.  

Ulf Olsson ser både för- och nackdelar med att jobba hemifrån. En uppenbar fördel är att det är närmare till jobbet, men en nackdel är förstås de uteblivna kontakterna med kollegor.  

Saco-föreningen har inte gjort någon undersökning bland sina medlemmar, men konstaterar att de antagligen finns längs hela skalan: från de som inte trivs med hemarbetet till de som helst skulle fortsätta med hemarbete, åtminstone på deltid, när pandemin är över. 

Över hälften jobbar hemma

199 myndigheter har rapporterat in andel hemmajobb under februari 2021.

Totalt har de 199 myndigheterna 250 110 anställda.

Av dessa arbetade 150 630 hemifrån (60,2 procent).

Källa: Arbetsgivarverket

Andra läser