Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Han blir Läkemedelsverkets nya generaldirektör

Björn Eriksson blir ny generaldirektör för Läkemedelsverket. Han kommer närmast från rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och sitter sedan 2018 i Läkemedelsverkets styrelse.

Myndighetens nya generaldirektör och chef presenterades vid en pressträff på torsdagen. Utnämningen tillkännagavs av socialminister Lena Hallengren (S), som började med att lyfta fram Läkemedelsverkets viktiga roll och funktion, inte minst under pandemin, innan hon lämnade över ordet till Björn Eriksson som tackade för förtroendet.

Den nya generaldirektören är disputerad hjärtläkare och har tidigare bland annat varit förvaltningschef för Skånes universitetssjukhus och regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen. Han har även arbetat med läkemedelsutveckling på AstraZeneca.

Björn Eriksson tillträder som generaldirektör den 22 mars och på en fråga från pressen om hur han tänker kring att lämna tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm mitt under en pågående pandemi svarade han genom att lyfta fram Läkemedelsverkets nyckelroll i densamma.

Björn Eriksson tar över efter Catarina Andersson Forsman som gick i pension den 30 september 2020. Under en övergångsperiod har Joakim Brandberg varit vikarierande generaldirektör.

Andra läser