Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svalt intresse för att apotek ska bidra i covid-vaccineringen

Socialminister Lena Hallengren har ännu inte svarat på den skrivelse som Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening skickade i början av december.

Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening har ännu inte fått något svar på den skrivelse man skickade in till socialminister Lena Hallengren i början av december. Där bad man regeringen att snarast ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram regelförändringar så att farmaceuter kan börja vaccinera på apotek.

I brevet skrev de; ”Apoteken och farmaceuterna vill gärna bidra till den massvaccination mot covid-19 som nu måste ske skyndsamt för att rädda liv. Förutom de vaccinationsmottagningar som redan finns på vissa apotek, kan apotek genom samverkan med både befintliga partners samt andra vaccinatörer erbjuda lokaler för vaccination.”

I dagens DN tas ointresset från regeringen kring apotekens utsträckta hand upp. Johan Waller, vd på Sveriges Apoteksförening, pekar på att i Norge och Danmark ger apotekarna redan vaccin liksom i Storbritannien och på Irland där vaccinering på vanliga öppenvårdsapotek har blivit en del i ländernas vaccinationsstrategi mot coivid-19.

Johan Waller lyfter fram att man med en ganska enkel utbildningsinsats skulle kunna öka antalet vaccinationsställen om man lät Sveriges 1 400 apoteket bli en del av vaccinationsstrategin även här.

– Det handlar inte om att du ska gå in och läsa på universitet ett halvår för att kunna sticka en spruta. Det handlar snarare om att man behöver vissa kunskaper för att hantera allergiska reaktioner och anafylaktisk chock och sådant, säger han till DN.

I skrivelsen i december skrev man även; ”Apotek är ofta belägna på platser som många människor har lätt att ta sig till. Många olika vaccinationspunkter i bra lägen innebär att risken för trängsel minskar. Apotekens dagliga leveranser från de större grossisterna innebär att vaccin kan distribueras i takt med att leveranserna når Sverige. Förutom att vaccinera kan apoteken också bidra med att ge information om vacciner, immunitet och biverkningar och identifiera riskgrupper som hämtar läkemedel på apotek.”

Johan Waller menar att genom att utnyttja farmaceuternas kapacitet och apotekens lägen kan vården avlastas rejält och tillgängligheten till covid-19-vaccin öka.

– Vi ska inte vara för kaxiga och säga att vi kan lösa problemet, men vi kan bidra med hjälp i det här systemet för att göra det lättare. Kan man sedan på lite längre sikt koppla på de drygt 1 400 apoteken som finns skulle det göra en stor skillnad, säger han till DN.

Även Svensk Handel, handelns arbetsgivarorganisation, har engagerat sig i frågan. Karin Johansson, vd i Svensk Handel, med bakgrund som statssekreterare hos Göran Hägglund på socialdepartementet, har efter apoteks- och farmaceutföreningarnas skrivelse legat på socialdepartementet för att få till ett möte, men även hon utan framgång.

– Vi har haft lite kontakter för att försöka möjligen få till ett möte men det har vi inte fått, säger Karin Johansson till DN.

På frågan varför Svensk Handel driver på en sådan här fråga, svarar hon;

– Dels är ju apoteken våra medlemmar. Men det är också det faktum att handeln har drabbats hårt i den pandemin och ju fortare vi är ur den desto bättre är det för alla.

 

DN har sökt socialminister Lena Hallengren för en kommentar. Hennes pressekreterare har bett om att få återkomma, men inte gjort det innan artikeln publicerades.

 

Läs artikeln i DN: ”Apoteken vill hjälpa till med vaccination – får inget svar från regeringen”

 

Mest läst