Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Regionerna efterfrågar ingen hjälp att vaccinera”

Enligt socialminister Lena Hallengren efterfrågar regionerna ingen hjälp med att vaccinera befolkningen mot covid-19. Därför finns det heller ingen anledning att ta in nya yrkeskategorier, som farmaceuter, menar hon.

Frågan om farmaceuter ska kunna bidra i massvaccineringen mot covid-19 har diskuterats sedan Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening i början av december förra året skickade en skrivelse till socialminister Lena Hallengren (S) och deklarerade sitt intresse av att hjälpa till med både lokaler och kompetens i arbetet.

Under dagens interpellationsdebatt i riksdagen fick socialminister Lena Hallengren frågan av Johan Hultgren (M) ” Är ministern beredd att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på regeländringar i syfte att vid behov möjliggöra för farmaceuter att vaccinera mot covid-19?”

Men socialministern ställer sig kallsinnig till frågeställningen.

– Sverige har över 110 000 verksamma, legitimerade, sjuksköterskor som får och kan utföra vaccinationer. Staten betalar för både vaccin och vaccinationerna medan regionerna ansvarar för att utföra dem. Regionerna har alltså goda ekonomiska förutsättningar för att anlita den personal som behövs, säger hon.

Hon hänvisar till Socialstyrelsen som har tittat på frågan.

– Socialstyrelsen har beslutat att distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vaccin mot covid-19. Socialstyrelsen bedömer vidare att det skulle krävas mycket omfattande utredningar om ordinationsrätten skulle utökas till fler yrkeskategorier samt att de nya föreskrifterna är tillräckliga för att tillgodose behovet av sjuksköterskor som kan ordinera vaccin mot covid-19. SKR [Sveriges Kommuner och Regioner] framför att regionerna har god kompetens och kapacitet att genomföra vaccinationerna mot covid-19, säger Lena Hallengren.

Socialminister Lena Hallengren (S) och Johan Hultgren (M) debatterade farmaceuternas möjligheter att bidra vid vaccineringen mot covid-19 i dagens interpellationsdebatt.

Socialminister Lena Hallengren (S) och Johan Hultgren (M) debatterade farmaceuternas möjligheter att bidra vid vaccineringen mot covid-19 i dagens interpellationsdebatt.

Johan Hultgren argumenterar för att det är dumt att tacka nej till hjälp som erbjuds.

– Här har vi Sveriges Farmaceuter som tillsammans med Sveriges Apoteksförening har sträckt ut en hand till regeringen och sagt att vi vill hjälpa till. Ge oss möjlighet att vaccinera på apotek. Då tycker jag att regeringen bör ta den handen. Vi har inte råd att säga nej till goda krafter som vill bidra i det här arbetet, säger han.

Han fortsätter;

– Jag tycker att det är viktigt att regeringen är proaktiv och inte bara reaktiv. Att man redan nu ger Socialstyrelsen i uppdrag att förändra förordningar och föreskrifter så att det blir möjligt för farmaceuter att bidra i vaccinationen.

Men Lena Hallengren hänvisar åter till regionerna och deras bedömning att de klarar att hantera vaccinationerna själva.

– Än så länge säger regionerna att; ”Vi behöver inte få in människor som inte kan detta, som inte har erfarenhet, som egentligen har andra utbildningar där de också behövs”. Får vi signaler från regionerna om att andra skulle behöva komma in i detta så kommer vi lyssna till dem, säger hon.

Johan Hultgren framhåller att det då kan vara för sent.

– Min poäng är att vi måste vara proaktiva. Att regeringen redan nu ger uppdrag till Socialstyrelsen att öppna upp så att det blir möjligt för farmaceuter att ordinera och administrera vaccin. Så att det inte är så att vi står här om två månader, när massvaccinationen ska vara i full gång, och sjukvården går på knäna, man har inte resurser att fullt ut klara av detta och man då kanske efterfrågar att andra yrkeskategorier ska gå in och avlasta. Vi måste vara proaktiva och då behöver uppdragen komma nu, säger han.

– Detta är inget som är nytt eller påhittat av mig. Det förekommer i en lång rad europeiska länder. Det räcker att gå till våra norska grannar eller till Danmark, där använder man farmaceuter för att klara av vaccinationen, säger Johan Hultgren.

Men Lena Hallengren har inget till övers för den argumentationen.

– Att plocka in helt nya yrkeskategorier som ingen efterfrågar, jag ser inte det som ett konstruktivt sätt att agera, säger Lena Hallengren.

 

Se hela interpellationsdebatten här >>

 

Andra läser