Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Astra Zeneca har lämnat in ansökan om sitt vaccin

Ytterligare en ansökan om godkännande av ett covid-19-vaccin har lämnats in till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Denna gång handlar det om vaccinet från Astra Zeneca och universitetet i Oxford.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA har fått en ansökan om ett villkorat godkännande ifrån Astra Zeneca och universitetet i Oxford. Det handlar om deras vaccinkandidat mot covid-19, som nu kallas COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Vaccinet från Astra Zeneca och universitetet i Oxford skiljer sig ifrån de redan tidigare godkända vaccinen Comirnaty, från Pfizer/BioNTech och Covid-19 Vaccine Moderna från Moderna som båda är mRNA-vaccin.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca är ett virusvektorvaccin som består av ett modifierat adenovirus som bär på genen för det nya coronavirusets så kallade spikeprotein. Vid vaccination uttrycks spikeproteinet i cellerna och kroppen utveckla antikroppar och T-celler som riktar sig specifikt mot detta främmande protein.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten bedömer att ett yttrande om godkännandet för försäljning kan lämnas senast den 29 januari då EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har nästa inplanerade möte.

Andra läser