Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Halva dosen av Astra Zenecas vaccin gav 90 procents skydd

Även Astra Zeneca släpper nu interimsdata från sina covid-19-vaccinstudier. Där kan de visa att det verkar som om halva dosen vid första vaccineringen ger ett starkare skydd.

Astra Zeneca som utvecklar vaccinkandidaten AZD1222 tillsammans med universitetet i Oxford släpper nu interimsdata ifrån två av sina studier, COV002 och COV003 i ett pressmeddelande. Där kan företaget visa att vaccinkandidaten ger ett effektivt skydd mot covid-19.

I den brasilianska COV003 har cirka 8 900 av 10 300 försökspersoner analyserats. Där har man givit två hela intramuskulära doser av vaccinet vid två tillfällen, minst en månad isär. Här kan företaget visa att vaccinet skyddar 62 procent av de som vaccinerats.

I den brittiska COV002 har hittills drygt 2 700 av 12 300 försökspersoner analyserats. Men där gav man istället halva dosen vaccin vid det första vaccineringstillfället varpå en full dos gavs efter minst en månad. Och här är skyddseffekten hela 90 procent.

Totalt var det 131 personer som fick covid-19 i interimsstudien. Ingen av de infekterade i någon av de två studierna blev allvarligt sjuka. Ingen av försökspersonerna ska heller ha fått biverkningar som föranlett sjukhusvård, enligt företaget.

Sammantaget visar båda studierna en genomsnittlig skyddseffekt på 70 procent, skriver företaget. Varför dosregimen med en halv första dos gav en betydligt bättre skyddseffekt är fortfarande oklart, men prövningsledaren för studien, professor Andrew Pollard, menar att det är goda nyheter som kan göra att vaccinet kan komma fler till godo.

– Dessa fynd visar att vi har ett effektivt vaccin som kommer att rädda många liv. Vi har funnit att en av våra doseringsregimer är effektiv till runt 90 procent och om denna regim används kan fler människor bli vaccinerade med den planerade produktionen, säger Andrew Pollard i pressmeddelandet.

De två studierna i Brasilien och Storbritannien omfattar cirka 23 000 försökspersoner som antingen får vaccinkandidaten eller en placebobehandling. Astra Zeneca och universitetet i Oxford har även pågående studier i USA, Japan, Ryssland, Sydafrika, Kenya och Latinamerika och dessutom planerade studier i andra europeiska och asiatiska länder, enligt pressmeddelandet. Totalt förväntar man sig att inkludera upp till 60 000 personer i studierna.

Andra läser