Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

WHO avråder från remdesivir till covid-patienter

Brist på belägg för att remdesivir förbättrar viktiga utfall för covid-patienter gör att WHO:s expertpanel avråder från användning. Men i Sverige kommer medlet fortsätta att användas.

[Uppdaterad 2020-11-20 kl 15:55]

”Det antivirala läkemedlet remdesivir rekommenderas inte för patienter inlagda på sjukhus för covid-19 oavsett hur sjuka de är eftersom det för tillfället inte finns några bevis för att det förbättrar överlevnad eller behovet av respiratorvård”. Det är beskedet ifrån WHO:s panel av internationella experter som har granskat fyra randomiserade studier som omfattat över 7 000 patienter inlagda för covid-19 som har lottats till behandling med remdesivir eller inte.

Redan i mitten av oktober gick WHO ut med preliminära resultat från sin egen Solidarity-studie där remdesivir hade studerats på 2 750 patienter och inte visat någon avgörande effekt. Solidarity-studien är dock en öppen studie som saknar kontrollgrupp vilket gör tolkningen av resultaten svår.

Expertpanelen medger att bevisstyrkan är låg även i de nu studerade data och poängterar att det inte finns bevis för att säga att remdesivir inte fungerar, bara att det inte i dagsläget finns några bevis för att remdesivir förbättrar viktiga utfall för patienterna. Med tanke på risken för biverkningar samt den relativt höga kostnaden (cirka 20 000 kr per patient) och den resurskrävande administreringen (det ges intravenöst) för remdesivir menar de att en avrådan är den bästa rekommendationen just nu.

Rekommendationen ifrån WHO är en del i organisationens så kallade ”levande riktlinje” som har skapats för att snabbt kunna ge vägledning till läkare i hur man ska behandla covid-patienter på ett evidensbaserat sätt. De levande riktlinjerna granskas och omvärderas kontinuerligt och kan komma att förändras med nya data. WHO ställer sig också positiva till nya studier av remdesivir vid covid-19 för att öka styrkan i data kring remdesivir och dess effekt vid sjukdomen.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat i temat i nr 5 har covid-19 två distinkta faser där den första fasen är den virulenta där viruset replikeras i kroppens celler och den andra är den immunologiska då kroppens immunförsvar slår tillbaks mot viruset, något som ibland resulterar i en cytokinstorm som även skadar patientens lungor och leder till behov av respiratorvård.

Anders Sönnerborg, Karolinska universitetssjukhuset. Foto Stefan Zimmerman.

Anders Sönnerborg, Karolinska universitetssjukhuset. Foto Stefan Zimmerman.

Professor Anders Sönnerborg, överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset, framhöll då att den virulenta fasen är den där remdesivir sannolikt har den största effekten. Men det handlar om den första veckan av sjukdomen då patienterna inte kommer till sjukvården.

– Det verkar som att när man hamnar på intensiven då är inte tillväxten av viruset det dominerande problemet. Det är fullt möjligt att man kan ha en viss glädje av virusläkemedel även vecka två, men det kan drunkna i den här kraftiga immunreaktionen så att det är svårt att utvärdera, sa han då.

En tanke som även WHO delar. Solidarity-studien fortsätter därför att studera effekten av remdesivir på mindre sjuka patienter eftersom de sannolikt är de som kan ha störst glädje av behandlingen. Men även här är förhoppningarna låga just nu.

– Det finns fortfarande en möjlighet att remdesivir kan rädda liv bland dessa patienter, men om läkemedlet har en effekt så är den sannolikt mycket liten, säger Srinivas Murthy, intensivvårdsläkare och infektionsspecialist i Vancouver och ansvarig för den kanadensiska delen av Solidarity-studien till British Medical Journal.

Enligt svenska Socialstyrelsen kommer WHO:s rekommendation inte att påverka hur remdesivir används i Sverige.

– Det här kommer inte påverka användningen av remdesivir i Sverige, vad jag vet i dag. Vi kommer att diskutera det på vårt möte på måndag, men vi kommer köpa läkemedlet så länge behovet finns, säger Maria State, enhetschef på Socialstyrelsen till Dagens Nyheter.

Läkemedelsverket har utvärderat de nya studierna och även de kommit fram till att remdesivir inte påverkar dödligheten, men det har heller aldrig varit syftet med behandlingen i Sverige, menar Maria State.

– Den används för att den förkortar sjukhustiden för syrgaskrävande patienter. Den är fortfarande godkänd på de premisserna, säger hon.

Mest läst