Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket fortsätter att backa

Apoteket AB:s ekonomiska resultat fortsätter att utvecklas negativt jämfört med förra året.

När Apoteket AB redovisar sitt ekonomiska resultat för kvartal tre är det nedåtgående siffror i alla kolumner. Nettoomsättningen för kvartal tre minskar från 4,9 miljarder 2019 till 4,6 miljarder 2020, resultatet efter skatt minskar från 136 miljoner till 90 miljoner och marginalen går ner från 3,4 % till 2,6 %.

För året som helhet så här långt är det samma visa. Omsättningen januari till september minskar från 15,1 miljarder till 14,6 miljarder, resultat efter skatt från 315 miljoner till 225 miljoner och marginalen från 2,4 % till 2,1 %.

Som en förklaring till kräftgången anger bolaget att Apotekets avtal med regionerna om läkemedelsförsörjning till sjukvården har minskat. Samtidigt har öppenvårdskundernas förändrade beteende under coronapandemin – med kraftigt ökad användning av Apotekets e-handel och förändrade besöksmönster på de fysiska apoteken – påverkat resultatet. E-handeln har växt med över 40 procent hittills under 2020 medan apoteksbutiker i gallerior, kommunikationsknutpunkter, citylägen och gränslägen alla har haft färre besök under pandemin.

– Coronapandemin fortsätter att påverka våra kunders vardag och beteende. Många nya kunder har under kvartalet valt Apotekets e-handel samtidigt som delar av apotekskedjan haft färre kunder än normalt. Vi gör nu en större omställning där vi nyinvesterar i stor omfattning samtidigt som vi genomför kostnadsbesparingar för att säkra vår långsiktiga lönsamhet, säger Apotekets vd Ann Carlsson.

Omställningen innebär en ny organisation som, enligt uppgift, ska stärka Apotekets närhet till kund och öka takten i genomförandet av nya kunderbjudanden. Den nya organisationen innebär också att antalet tjänster på huvudkontoret blir färre.

Läs Apoteket AB:s kvartalsrapport för Q3 här >>

Andra läser