Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Astrazenecas vaccin har börjat utvärderas av EMA

Det europeiska läkemedelsverket EMA har påbörjat en så kallad löpande granskning av Astrazenecas covid-19-vaccin. Det är ett sätt att påskynda ett eventuellt godkännande.

EMA i Amsterdam börjar nu granska Astrazenecas covid-19-vaccin. Foto: Shutterstock.

Astrazeneca och universitetet i Oxford har lämnat in en ansökan till det europeiska läkemedelsverket EMA rörande sitt covid-vaccin AZD1222. Granskningen av forskningsdata kommer att ske kontinuerligt genom en så kallad löpande granskning, en av de processer som används för att påskynda bedömningen av läkemedel i en kritisk situation.

Normalt måste all dokumentation om ett läkemedels effektivitet, säkerhet och kvalitet lämnas in samtidigt när man ansöker om ett godkännande. Men i det här läget kommer myndigheten att börja utvärdera de resultat som kommit fram i laboratoriestudier av vaccinet. Granskningen av de kliniska resultaten kommer att ske senare.

– Det går inte att förutse när ett eventuellt beslut om godkännande av vaccinet skulle kunna fattas, även om den löpande granskningen kan förkorta utredningstiden avsevärt, säger Läkemedelsverkets vaccinkoordinator Charlotta Bergquist som kommentar i ett pressmeddelande.

Andra läser