Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Världsfarmaceutdagen ska visa hur farmaceuter bidrar

Farmaceuter i världen bidrar på många sätt till medborgarnas hälsa, men ibland lite i det tysta. Det vill den internationella farmaciorganisationen FIP ändra på och bjuder in till Världsfarmaceutdagen den 25 september.

Världsfarmaceutdagen firas varje år den 25 september. Foto: Shutterstock.

Världsfarmaceutdagen firas varje år över hela världen den 25 september. Dagen arrangeras av den internationella farmaciorganisationen ”International Pharmaceutical Federation”, FIP.

I år är temat ”Transforming Global Health” där organisationen vill tydliggöra för allmänheten den viktiga roll farmaceuten och apoteken spelar för att bidra till en bättre hälsa för medborgarna – i allt ifrån forskning och utveckling, till apoteksverksamhet och tjänster för en bättre läkemedelsanvändning. Dessutom kommer det arbete apoteken globalt gjort och gör kopplat till den pågående pandemin att åskådliggöras och uppmärksammas. Apoteken har i många länder förhindrat att hela vårdsystem kollapsat, enligt FIP.

Lars-Åke Söderlund, President för FIP:s Öppenvårdsapotekssektion.

Lars-Åke Söderlund, President för FIP:s Öppenvårdsapotekssektion.

Målet med dagen är att visa hur farmaceuter bidrar till säkra och effektiva läkemedel av hög kvalitet och verkar för en optimal nytta av läkemedlen med farmaceutiska tjänster, bland annat med hjälp av modern hälsoteknik.

– Det är också ett tillfälle att visa farmaceuternas allt viktigare roll i såväl akutsjukvården som i primärvården. Alltfler länder integrerar apoteken i de nationella hälso- och sjulvårdsstrategierna, säger Lars-Åke Söderlund, President för FIP:s Öppenvårdsapotekssektion.

Här ligger Sverige lite efter många andra länder, något som gör Lars-Åke Söderlund lite bekymrad, samtidigt som han ser att det finns en vilja och ett engagemang ifrån de nationella farmaceutiska organisationerna.

– Farmaceuten kommer att vara oerhört viktig i de nya vårdmodeller som nu utvecklas världen över, bland annat för att skapa en modern och hållbar hälso- och sjukvård. Det är synnerligen angeläget att denna utveckling nu också tar fart i Sverige, för en god, hållbar och nära vård. Att inte tydligare integrera apoteken i morgondagens vårdmodeller, till exempel den framtida primärvården, vore ett stort misstag, säger Lars-Åke Söderlund.

En framtid där farmaceuter bidrar mer i hälso- och sjukvården gör inte bara vården mer tillgänglig utan den blir också billigare, menar han.

– Apoteken kan bidra till en utveckling av en nära och god vård, med ökad tillgänglighet till en lägre kostnad – det finns det omfattande global evidens för, säger Lars-Åke Söderlund.

Andra läser