Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Patientförening för covid-19-sjuka startas

En ny patientförening för patienter som drabbats av covid-19 håller på och startas. Syftet är att lyfta fram de många olika utfall som infektionen kan resultera i.

Åsa Kristoferson Hedlund blir första ordförande för den patientförening för personer som drabbats av covid-19 som håller på att bildas. Föreningen är registrerad och Åsa Kristoferson Hedlund beräknar att man ska kunna börja ta emot medlemsansökningar i nästa vecka. Syftet med föreningen är att lyfta fram de många olika utfallen av en covid-19-infektion. Till exempel framhåller hon att det är många som drabbas av långtidskomplikationer och att det är en grupp som det behövs mer forskning om.

– Arbetet mot covid-19 bör inte bara handla om att rädda liv, utan också om att de drabbade ska kunna leva ett värdigt liv efteråt. Det handlar om folkhälsan i stort, säger Åsa Kristoferson Hedlund till Life Science Sweden.

Hon har själv varit långtidssjuk i covid-19 sedan mitten av mars. Hon berättar för tidningen att föreningen välkomnar alla drabbade och anhöriga samt andra engagerade som vill lyfta patientperspektivet.

– Vi vill synliggöra att covid-19 är en sjukdom med många ansikten som drabbar flera olika patientgrupper. Det handlar både om de som vårdats på sjukhus och de som har legat hemma eller på äldreboende under sjukdomstiden, säger hon.

– Det är viktigt att förstå att det inte bara är de patienter som hamnat på sjukhus som kan få svåra komplikationer när den akuta fasen är över, säger hon.

Läs mer:
I juni publicerade Svensk Farmaci en text av apotekare Emma Mårtensson som då hade varit sjuk i konstaterad covid-19 sedan mitten av mars. Läs hennes inlägg här >>

Andra läser