Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många covid-19-studier, men få om läkemedel

Under första halvåret av 2020 har 190 planerade studier av patienter med covid-19 fått godkänt av Etikprövningsmyndigheten, men endast 15 är läkemedelsprövningar.

Få läkemedelsstudier bland planerade covid-19-projekt som fått etikgodkännande. Foto: Shutterstock.

Etikprövningsmyndigheten har under det första halvåret 2020 godkänt 190 planerade forskningsprojekt, enligt Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier.

Men endast 15 studier (åtta procent) är läkemedelsprövningar. Övriga planerade forskningsprojekt är till 36 procent studier som enbart behandlar personuppgifter och resten (56 procent) gäller övrig medicinsk forskning, enligt Etikprövningsmyndighetens indelning av studier.

Forskningen är koncentrerad till de större sjukvårdsregionerna och ungefär hälften av de godkända ansökningarna kommer från Stockholm.

Läs mer på Vetenskapsrådet:
190 godkända etikprövningsansökningar rörande covid-19 >>
Kliniska studier rörande covid-19 >>

Andra läser