Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare har gjort läkemedels-behandling av barn säkrare

Genom sin forskning har Per Nydert lyft fram läkemedelsproblem och problemläkemedel inom barnsjukvården. Idag disputerade han vid Karolinska institutet.

Apotekare Per Nydert disputerade idag vid Karolinska institutet på en avhandling om läkemedelssäkerhetsproblem vid behandling av barn under rubriken ”Off-label drug use, medication errors and adverse drug events – among Swedish pediatric inpatients”.

I sina arbeten har han studerat och lyft fram problemläkemedel och problemområden vid behandling av barn. Men att det blev just pediatrik och läkemedelsfel är lite av en slump, berättar han under disputationen. När han jobbade på sjukhusapoteket på Huddinge sjukhus kom en dag en barnläkare, som hade varit i England och sett farmaceuter jobba på avdelningarna där, och pratade med chefen för sjukhusapoteket, Peter Persson.

– Han frågade Peter varför han inte ”kunde få en” och då skickade Peter upp mig…, säger Per Nydert.

Sedan dess har han arbetat med och undersökt läkemedelsproblem som kan uppstå vid pediatriska behandling. Förutom vetenskapliga artiklar har hans forskning bidragit till bildandet av Eped, en erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel, ett större fokus på säkerheten för barnläkemedel inom det europeiska läkemedelsverket EMA, otaliga internationella och nationella samarbeten som alltihop har syftat till att göra läkemedelsbehandling av barn säkrare. Han har naturligtvis inte varit ensam i detta arbete, men väl en viktig kugge i ett nätverk av både läkare och apotekare ute på barnavdelningarna på landets sjukhus.

Professor Boel Andersson Gäre är barnläkare i Region Jönköping och fakultetsopponent under disputationen och berättar om den kliniska trygghet det är att ha en farmaceut med på barnavdelningen.

– Vi är många som är ängsliga för de här frågorna. Som barnläkare är man alltid lite rädd för att något ska gå fel. Att ha det stödet med en farmaceut på avdelningen är fantastiskt, säger hon.

Orsakerna och problematiken bakom läkemedelsfel på barnavdelningar är naturligtvis många och några diskuterades under disputationen. Till exempel vilket ansvar har egentligen läkemedelsföretaget när läkemedel används utanför sin godkända indikation eller på annat sätt än avsett och hur man ska följa upp det.

– Är det verkligen en biverkan av läkemedlet eller är läkemedlet använt i en för hög dos eller på ett annat sätt än vad läkemedlet är tänkt att användas? Här behöver vi bli bättre och även få till ett samarbete mellan IVO och Läkemedelsverket för att få in IVO-rapporterna i Eudra, databasen för farmakovigilans. Då kan vi få företagen att förstå sambandet med en dålig förpackning eller koncentrationer som är lätta att missförstå, säger Per Nydert.

En annan aspekt är om behandlingen är rutinartad eller ny, dyr och spännande. Det har en avgörande betydelse för risken att göra fel, berättar Per Nydert.

– Allt vi använder kan man göra fel med. Men har man tillräckligt med tid, känner man sig tillräckligt trygg och har tillräckligt bra instruktioner så ska det inte vara något problem. Se bara på kärnkraftverk och liknande. Men när det gäller läkemedelsbehandling så är säkerheten kopplad till läkemedlets pris. Ingen vill göra fel med Spinraza, som kostar 600 000 kr per dos, medan en ampull som kostar 10 kr per dos, men som kan vara lika riskfylld, inte alls får samma uppmärksamhet och fokus, säger han.

När det gäller läkemedelsrelaterade problemområden inom barnsjukvården som behöver mer uppmärksamhet återkommer han flera gånger till de biverkningar som kan drabba barn som får infusioner av läkemedel.

– Farmaceuter som är ute i barnsjukvården måste ägna vaskulära händelser mycket mer tid. Vi tittar på dosering av läkemedel, interaktioner och biverkningar, men jag tror att man tillsammans med övrig vårdpersonal behöver titta på detta. Kanske behöver vi ha längre hängtider så att vi inte behöver gå in och peta i infarterna lika ofta, säger han.

En fråga som han även lyfter som en framtida forskningsfråga att jobba vidare med. För det framstår ganska tydligt att dagens disputation inte är målet för Per Nydert utan bara ett steg på vägen i ett fortsatt strävande mot en ännu bättre och säkrare barnsjukvård.

Mest läst