Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen utreder precisionsmedicin

Nya dyra skräddarsydda läkemedelsbehandlingar, särskilt inom cancerområdet, riskerar att tränga undan annan vård. Nu vill regeringen utreda hur det ska kunna undvikas.

Socialminister Lena Hallengren vill utreda konsekvenserna av precisionsmedicin. Foto: Kristian Pohl, Shutterstock.

Socialminister Lena Hallengren har givit Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdraget att utreda konsekvenserna av utvecklingen mot en mer individanpassad vård, så kallad precisionsmedicin.

Inte minst inom cancerområdet har nya skräddarsydda, och ofta dyra, behandlingar godkänts under de senaste åren. Forskare har redan tidigare varnat för att utvecklingen, som i grunden är positiv, riskerar att tränga undan annan vård.

”Införandet av precisionsmedicin kan komma att förändra såväl kostnadsstrukturen för hälso- och sjukvården som hur patienter, speciellt inom cancerområdet behandlas. Regeringen anser det därför viktigt att utreda dessa frågor närmare”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska lämna förslag på hur till exempel staten, näringslivet samt universitet och högskolor kan stötta och samverka med regionerna i arbetet med införandet av precisionsmedicin så att det sker på ett ordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt.

Myndigheten får 2,3 miljoner för att genomföra uppdraget under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2021.

Läs pressmeddelandet >>

Andra läser