Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket vill ha in alla covid-19-biverkningar

Alla misstänkta biverkningar som uppstår vid behandling av patienter smittade av det nya viruset SARS-CoV-2 ska rapporteras in till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket efterlyser alla misstänkta läkemedelsbiverkningar som kan ha en koppling till sjukdomen covid-19. Eftersom sjukdomen är helt ny är det viktigt att samla kunskap om hur den kan påverka andra läkemedelsbehandlingar, skriver Läkemedelsverket i ett meddelande på sin webbplats.

Det finns ännu inga läkemedel godkända mot covid-19 utan alla läkemedel som används för behandling av sjukdomen används inom ramen för kliniska prövningar eller förskrivs off label. Kunskapen om det nya viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 är fortfarande begränsad. Det gäller även de biverkningar och interaktioner med andra läkemedel som kan uppstå vid behandling. Både sjukvårdpersonal och patienter kan bidra till att öka kunskapen genom att rapportera alla misstänkta biverkningar av läkemedel som används i samband med covid-19, anger Läkemedelsverket.

– De kliniska studier som genomförs av olika läkemedel mot covid-19 är mycket viktiga, men behöver kompletteras med biverkningsrapportering för att ge en bredare kunskap om ett läkemedels säkerhetsprofil, säger Veronica Arthurson, enhetschef vid Läkemedelsverket.

Länkar till biverkningsrapporteringen finns på Läkemedelsverkets webbplats >>

Andra läser