Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Krisavtalet ett försök att stärka säkerheten på apotek”

I och med det nya krisavtalet mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel ges arbetsgivaren större möjligheter att göra snabba förändringar utan att förhandla med facket, men samtidigt sätter avtalet ett ökat fokus på personalens säkerhet och privata situation.

För att ge arbetsgivarna möjlighet att hantera hastigt uppkomna situationer orsakade av det pågående coronautbrottet har Sveriges Farmaceuter, Unionen och Svensk Handel tecknat ett speciellt krisavtal. Avtalet började gälla den 24 mars och innebär att arbetsgivaren inte alltid behöver följa de normala reglerna om att förhandla med facket om förändringar i öppettider, beräkningsperioden för arbetstid, schema, övertid och mertid, arbetsplats och semester. Avtalet är temporärt och gäller fram till den 20 maj, men det kan både förändras under giltighetstiden och förlängas efter den 20 maj.

– Genom att sluta detta avtal tar vi ett samhällsansvar för att apoteksbranschen ska kunna verka även under nuvarande kris, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Syftet med avtalet är att underlätta åtgärder för att minska risken för smitta, negativa ekonomiska effekter, arbetsbrist och uppsägningar till följd av coronaviruset och dess effekter. I coronakrisens inledning var visserligen apoteksbranschen en av få branscher som gick för högvarv när människor hamstrade läkemedel och handsprit, men nu kommer alltfler signaler om sviktande kundunderlag och gallerior som begränsar öppettiderna och kanske kommer att tvingas stänga helt.

– Vi vet ju inte vart den här coronakrisen tar vägen. Skälet till att vi tecknar avtalet är att vi är oroliga för att när arbetsgivarna får mer och mer bråttom då blir det viktigare och viktigare för oss med skyddsregler, säger Martina Perzanowska.

Hon pekar på flera formuleringar i avtalets inledande paragraf som ökar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och personalens säkerhet på apoteken jämfört med vad som gäller normalt.

– Det har förekommit att kunder blivit arga eller till och med hotat apotekspersonal när det inte finns munskydd eller handsprit. Därför var det viktigt att få in att personalens säkerhet måste beaktas såväl för smitta som för våld och att lämpliga åtgärder ska vidtas. Det är skarpa juridiska formuleringar som vi har fått in i avtalet, säger hon.

Krisavtalet med Svensk Handel är också efter förhandlingarna betydligt bättre anpassat till apoteksbranschen.

– Arbetsgivaren har fått in en viss del av flexibilitet där de kan göra förändringar i bland annat öppettider, scheman och arbetsplats, men vi har fått in tydligare skrivningar kring säkerhet och att arbetsgivaren måste ta hänsyn till den anställdes privata situation vid förändringar, säger Martina Perzanowska.

De lokala akademikerföreningarna vid de olika företagen är redan i full gång med att sätta upp regelbundna förhandlingsrutiner för att följa upp hur de olika arbetsgivarna hanterar avtalet lokalt för att se till att den ökade flexibiliteten inte utnyttjas till annat än vad den är avsedd för – förändringar direkt relaterade till coronakrisen. Dessutom följer de upp vilka åtgärder som arbetsgivaren vidtar för att garantera en god och säker arbetsmiljö. Något som mycket väl kan bli olika i olika företag.

– Varje apotekskedja har ju ansvar för sin egen arbetsmiljö. Vi kräver inte att några specifika åtgärder genomförs utan vi vill att arbetsgivaren utreder vilka åtgärder som är bäst för dem och återkommer med det till föreningen inom varje kedja så att kan de diskutera lösningarna. Vi som fackförbund kan inte slåss för en specifik lösning eftersom vi inte är experter på detta och eftersom det sannolikt kommer att vara olika lösningar som passar bäst på olika apotek. Det viktiga är resultatet, inte metoden, säger Daniel Skoglund, förändringsledare vid Sverige Farmaceuter.

 

Avtalet gäller de medlemmar som jobbar på de apoteksföretag som är medlemmar av Svensk Handel, det vill säga: Hjärtat, Kronan, Apoteket AB och Lloyds.

Mest läst