Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Expediering av klorokinrecept begränsas

Läkemedelsverket begränsar nu utlämningen av klorokin och hydroxyklorokin på apotek. Endast recept utskrivna av läkare med särskilda specialiteter blir möjliga att expediera.

Foto: Shutterstock.

Läkemedelsverket begränsar nu möjligheten för apoteken att lämna ut klorokin och hydroxyklorokin till recept förskrivna av läkare specialiserade inom reumatologi, hud- och könssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin. För klorokin gäller även recept utskrivna av läkare specialiserade på infektionssjukdomar.

Det innebär att patienter som har dessa läkemedel utskrivna av läkare med andra specialiteter än de som omfattas av föreskriften måste kontakta sjukvården för nytt recept för att kunna hämta ut läkemedlen på apotek.

Anledningen är att Läkemedelsverket har analyserat den senaste tidens förskrivning av klorokin och bedömt att det i högre grad förskrivits till patienter på andra grunder än godkänt behandlingsområde samt sett att de volymerna ökat kraftigt. Misstanken finns att den ökade förskrivningen har ett samband med den pågående coronakrisen. Läkemedelsverket meddelar samtidigt att det inte finns några belägg för klinisk effekt eller säkerhet vad gäller klorokin och hydroxiklorokin vid behandling av patienter med covid-19. Myndigheten avråder därför från sådan användning utanför kliniska studier.

De nya föreskrifterna gäller från och med nu till och med 31 oktober 2020. Läkemedelsverket anger att de vid särskilda skäl kan besluta om undantag (dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Klorokin är godkänt för behandling av malaria och vissa autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit.

Andra läser