Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apixaban säkrare vid förmaksflimmer

Av de nya antitrombotiska medlen framstår Eliquis (apixaban) som ett säkrare alternativ jämfört med Xarelto (rivaroxaban) för patienter med förmaksflimmer, menar kanadensiska forskare.

Uppdaterad 2020-03-17 kl 9:00 [hjärtflimmer ändrades till förmaksflimmer]

När de nya antitrombotiska läkemedlen Eliquis (apixaban) och Xarelto (rivaroxaban) lanserades för cirka tio år sedan pekade alla tillgängliga data på att de var likvärdiga både vad gäller effekt och biverkningar. Nu kommer nya data som kan förändra den bilden för patienter med förmaksflimmer .

Det är kanadensiska forskare som har jämfört utfallet efter cirka 290 dagars användning för närmare 40 000 patienter med förmaksflimmer som behandlats med Eliquis (apixaban) med lika många förmaksflimmer-patienter som stått på Xarelto (rivaroxaban).

Studien, som publiceras i dagens nummer av Annals of Internal Medicine, pekar på att Eliquis (apixaban) kan vara ett bättre alternativ än Xarelto (rivaroxaban) för dessa patienter.

Patienterna som stod på apixaban drabbades av biverkan ischemisk stroke, eller hjärninfarkt, mer sällan, 6,6 fall per 1000 personår jämfört med 8 fall per 1000 personår med rivaroxaban. Patienterna som fick apixaban hade dessutom en lägre förekomst av gastrointestinala eller interkraniala blödningar med 12,9 fall per 1000 personår jämfört med 21,9 fall per 1000 personår för rivaroxaban.

Sammantaget konstaterar forskarna att Eliquis (apixaban) framstår som det säkrare alternativet av de två.

Läs studien: Fralick M et al. Effectiveness and Safety of Apixaban Compared With Rivaroxaban for Patients With Atrial Fibrillation in Routine Practice: A Cohort Study. Ann Intern Med. 2020.

Andra läser