Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ökade farmaceutlönerna 2019

Nu har Sveriges Farmaceuters lönestatistik för 2019 sammanställts. Medellönen ökade med två procent förra året.

Adam Påhlman Tiwe.

Medellönen förra året var 37 500 kronor för receptarier och 46 900 för apotekare, enligt den nya lönestatistiken för år 2019.
–  Löneökningarna ser ut som i samhället i stort. Det vi kan se är att fler har svarat på löneenkäten i år jämfört med tidigare. Väsentligt fler apotekarutbildade har svarat liksom fler inom regionerna, säger Adam Påhlman Tiwe, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

En större svarsfrekvens gör siffrorna mer tillförlitliga.
– De kan användas som grund för lönesamtal, för att se var man ligger och vad man kan förvänta sig, eller vad man kan förvänta sig när man byter bransch eller arbetsgivare.

Farmaceuter som tog examen år 2017-19 har också svarat i högre grad än tidigare nyexaminerade på enkäten, vilket ger ett bra statistiskt underlag för ingångslön.

Särskilt bra var löneutvecklingen för farmaceuter inom regionerna där fler och fler farmaceuter anställts senaste åren. Apotekarutbildade i regionerna har ökat medellönen med cirka 2,5 procent och receptarierna inom regionerna har ökat sin medellön ännu mer, 3,3 procent.

Medelingångslönen i regionerna är nu 33-34 000 kronor för apotekare. För receptarieutbildade är motsvarande siffra 30-31000 kronor.
– Men har man jobbat 5-10 år ser löneutvecklingen ganska knaper ut både på apotek och inom regionerna. Industrin är bättre på att premiera erfarenhet, säger Adam Påhlman Tiwe.

Medellöner i olika branscher

Apotek
Receptarier: 36 000 kronor
Apotekare: 38 500 kronor

Industri
Receptarier: 50 600 kronor
Apotekare 59 800 kronor

Regionerna
Receptarier: 37 000 kronor
Apotekare: 43 700 kronor

Statlig sektor
Receptarier 42 700 kronor
Apotekare 45 700 kronor

Källa: Sveriges Farmaceuters löneenkät 2019

Mest läst