Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Endast en av hundra restnoteringar anmäls i tid

Läkemedelsföretagen bryter regelmässigt mot lagen när det gäller att anmäla restnoteringar. Nu vill Läkemedelsverket införa böter.

Läkemedelsföretag med läkemedel godkända på den svenska marknaden ska enligt läkemedelslagen meddela Läkemedelsverket om försäljningen av läkemedlet på marknaden upphör tillfälligt eller permanent minst två månader i förväg. Endast om det finns särskilda skäl får meddelandet lämnas senare. Men det finns ingen påföljd för läkemedelsföretag som inte följer lagen.
Nu visar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen att lagen, i princip, aldrig följs av läkemedelsföretagen.
Läkemedelverket har analyserat de 875 anmälningar om restnoteringar som kom in under tolvmånadersperioden mellan 1 september 2018 till 31 augusti 2019 och den visar att endast en procent av restnoteringarna anmäls i tid. Två av tre restnoteringar anmäls så sent som samma dag som restnoteringen är ett faktum eller senare, det vill säga efter att läkemedlet restnoterats.
Detta skapar naturligtvis problem för patienter, vården och apoteken som inte har en möjlighet att parera restsituationerna med så kort, eller obefintligt varsel.
Därför föreslår nu Läkemedelsverket till regeringen att man bör införa sanktionsavgifter – böter – för läkemedelsföretag som inte följer lagen som ett sätt att få ordning på problemet.
Samtidigt framstår den uppmaning till läkemedelsföretagen att skärpa sig när det gäller rapporteringen av restnoteringar som kom från Läkemedelsindustriföreningens vd Anders Blank i förra veckan som en omvändelse under galgen när det nu är tydligt hur dåliga läkemedelsföretagen faktiskt är på att följa lagen.

Andra läser