Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceutisk tjänst i Norge ökar följsamheten

På norska apotek erbjuder farmaceuter samtal med patienter som ska börja medicinera mot hjärt-kärlsjukdom. Nu har Medisinstart, som tjänsten kallas, utvärderats vetenskapligt. Bäst effekt har den för statinpatienter.

Medisinstart är en norsk farmaceutisk rådgivningstjänst som sedan 2018 finansieras med skattepengar. På norska apotek erbjuds patienter som ska börja en behandling med blodtryckssänkande, blodförtunnande eller statiner två rådgivande samtal. Samtalen är semistrukturerade intervjuer som tar 10-20 minuter och görs 1-2 och 3-5 veckor efter behandlingsstart på apoteket eller via telefon. Syftet är att öka följsamheten till medicinen och minska risken för biverkningar.

Norska forskare har studerat effekten av Medisinstart på 67 apotek i Norge. Farmaceutisk rådgivning visade sig ge goda resultat särskilt för de patienter som började med statiner. De patienter i studien som fick individanpassad rådgivning hade en följsamhet på 66,5 procent, medan siffran i befolkningen generellt bland nya statinanvändare är 57,4 procent. En effektskillnad på närmare tio procent. Hälsoekonomer hade före studien visat att en bestående ökning av följsamheten på en procent var tillräckligt för att göra satsningen kostnadseffektiv.

Utvärderingen, som publiceras i International Journal of Pharmacy, visar att följsamheten för alla tre formerna av hjärt-kärlmedicinering blev cirka fem procent högre med rådgivningen. Efter sju veckor tog 91 procent av de som fått rådgivning rätt medicin, medan siffran var 86,7 procent i kontrollgruppen. Efter 18 veckor var motsvarande siffror 88,7 procent och 83,7 procent i kontrollgruppen.

Vid en uppföljning efter ungefär ett år syntes ingen signifikant skillnad mellan de som fått farmaceutiska samtal i början av behandlingen och inte. Däremot visar analysen att båda grupperna hade högre följsamhet än den norska normalbefolkningen, vilket kan tyda på en mer generell effekt av insatsen som maskerar resultatet i interventionsgruppen, menar forskarna.

Strax före jul släppte svenska myndigheten TLV en förstudie kring farmaceutiska tjänster där man föreslår att apoteksbranschen i Sverige ska starta en försöksverksamhet.

Andra läser