Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare i Kalifornien får skriva ut hiv-profylax

Sedan årsskiftet får apotekare i Kalifornien, USA, förskriva två sorters tillfällig profylax mot hiv, PrEP och PEP. Den nya lagen gör apotekarna delaktiga i arbetet med hiv-prevention.

Den 1 januari trädde en ny lag i kraft i Kalifornien som ger apotekare rätt att skriva ut profylax mot hiv, så kallad PrEP (preexposure prophylaxis) samt PEP (postexposure profylaxis) för max 60 dagars förbrukning. Det rapporterar amerikanska Drug Store News.

Tanken är att öka den akuta tillgängligheten till läkemedlen för att på så vis minska risken för smitta och rädda liv. PrEP är en tablett för personer som testats negativ för hiv som minskar risken att få en hiv-infektion med 99 procent och PEP är ett 28-dagars preventivläkemedel för personer som redan kan ha exponerats för hiv.

Legitimerade apotekare i Kalifornien har sedan tidigare rätt att förskriva p-piller och akuta p-piller.

Flera andra amerikanska delstater håller också på att utveckla ett system där apotekare kan starta PrEP-behandling, men då under överinseende av en lokal vårdcentral.

Arbetet med hiv-prevention är också en del i ett större nationellt program – Ready, Set, PrEP – som lanserats i USA för att minska spridningen av hiv-smitta i socialt utsatta grupper där få har tillgång till profylax.

Omkring 1.1 miljoner vuxna amerikaner lever med sjukdomen i dag och år 2017 smittades 38 739 personer, enligt The New England Journal of Medicine.

Andra läser