Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pris till kliniska apotekare

Tre apotekare vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan prisas efter att ha lyckats minska antalet läkemedelsfel på en kirurgisk akutvårdsavdelning rejält.

Apotekarna Elisabeth Wald, Karin Nilsson och Sofia Larsson-Öberg får tillsammans NU-sjukvårdens kvalitetspris 2019.

De har på tre år lyckats minska antalet läkemedelsfel på den kirurgiska akutvårdsavdelningen, KAVA, på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan från 194 läkemedelsfel per månad till 54, en minskning med 74 procent. Apotekarna arbetar i team runt patienten tillsammans med läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper. Det började som ett projekt 2016, men har nu permanentats tack vare de goda resultaten.

Från vänster: Julia Bylund, sjuksköterska, Anita Vulcan, undersköterska, Elisabeth Wald, apotekare, Tim Bäckdahl, AT-läkare, och Afshin Noorani, överläkare. Foto: NU-sjukvården.

Läkemedelsfel är vanligt och särskilt drabbade är äldre och multisjuka med många olika läkemedel. En del av inläggningarna på sjukhus kan vara direkt kopplade till läkemedelskonsumtion. Ett problem är också att många av de patienter som kommer in till sjukhus i dagsläget saknar en fullständig medicinlista, eftersom olika vårdgivare inte kan se varandras läkemedelslistor.

– När en patient skrivs in på KAVA gör jag en kartläggning av patientens medicinering för att få en aktuell, korrekt och komplett lista. Jag gör också en bedömning om medicineringen är säker med hänsyn till orimliga doseringar, riskfyllda läkemedel, betydelsefulla interaktioner och nedsatt njurfunktion hos patienten. Sedan lämnar jag förslag på åtgärder till den läkare som ansvarar för patienten, säger apotekaren Elisabeth Wald, i en kommentar på NU-sjukvårdens hemsida.

Mellan december 2017 och februari 2019 räknade apotekarna på avdelningen alla de avvikelser de hittade bland patienternas läkemedel.

– Vi hittade avvikelser hos 947 patienter. Det är drygt en fjärdedel av alla patienter som vårdades på KAVA under den perioden. Cirka 40 procent av avvikelserna bedömde vi som en medelhög eller hög risk för att patienten skulle drabbas av lidande och vissa fall läggas in på nytt på sjukhuset, säger Elisabeth Wald, till NU-sjukvården.se

Om NU-sjukvårdens kvalitetspris
NU-sjukvårdens kvalitetspris delas ut varje år av en jury som består av chefsläkaren och personer från andra vårdprofessioner samt en representant från Högskolan Väst. Vinnarna får diplom, ett vandringspris samt 10 000 kr att använda till kompetensutveckling.

NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan, och Uddevalla sjukhus. Dessutom driver NU-sjukvården Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och ett 20-tal öppenvårdsmottagningar i närområdet. NU-sjukvården har cirka 5000 medarbetare.

Andra läser