Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Prisas för sina insatser för farmacin

Apotekaren Lars-Åke Söderlund belönades för sina insatser när FIP-kongressen öppnades på söndagen. Han berättar här, exklusivt för Svensk Farmaci, om innehållet i Strategy 2025, färdplanen för öppenvårdsfarmacin framåt.

Vid International Pharmaceutical Federation, FIP:s, öppningsceremoni i Abu Dhabi fick Lars-Åke Söderlund utmärkelsen FIP Fellow, för sina insatser för utvecklingen av farmacins roll internationellt, såväl vetenskapligt som praktiskt.

– Det är förstås både roligt och hedrande, säger Lars-Åke Söderlund, som är president för sektionen för öppenvårdsfarmaci inom FIP, en sektion som omfattar drygt tre miljoner farmaceuter från 109 medlemsorganisationer världen över.

Han har tidigare haft många positioner inom Apoteket AB och är sedan många år ordförande för projektet ”Koll på Läkemedel”.

En viktig del i arbetet som ordförande i sektionen för öppenvårdsfarmaci är utformandet av Strategy 2025, som ska ge vägledning för hur öppenvårdsfarmacin ska verka framåt.

– Allt fler i befolkningen blir äldre och det beskrivs ofta som ett problem, men egentligen är det ju fantastiskt! Här finns möjligheten för apoteken att bidra till att skapa liv i hälsa för fler, säger han.

En viktig grupp att nå är kroniskt sjuka. Enligt Världshälsoorganisationen WHO avlider 36 miljoner människor årligen i så kallade icke-smittsamma sjukdomar, varav 15 miljoner redan innan 70-års ålder.

Följsamheten till läkemedelsbehandling hos patienter med kroniska sjukdomar är dålig, bara 50 procent, framhåller Lars-Åke Söderlund

–Detta är ett område där öppenvårdsapoteken kan göra stora insatser framöver, med stöd till patienterna att ta sina läkemedel på rätt sätt, säger han och fortsätter:

– Jag värjer sig mot uttrycket att läkemedel innebär en kostnad, och föredrar att kalla det en investering i hälsa, men då måste vi också maximera nyttan!

Att tydligare arbeta förebyggande är en annan del, som kan påverka farmaceuters roll framåt. Här nämner han hur man exempelvis i Australien screenat apoteksbesökares blodsocker för att hitta diabetes.

– Här undersöktes 10 000 personer, där var tionde utan att veta om det hade diabetes eller förstadier till diabetes. De kunde fångas upp och få hjälp att lägga om sin livsstil för att slippa bli allvarligt sjuka, något som bidrar till bättre livskvalitet men också spar pengar för samhället, säger han.

En annan del av Strategy 2025 är att apoteken aktivt bör driva den tekniska utvecklingen.

– Vårdmötet som vi känner det med en läkare på en vårdcentral kommer allt mer att ersättas av digitala tjänster och här måste även vi inom apoteken bidra, säger han.

I Sverige råder det i dag stor brist på läkare och sjuksköterskor. Här anser Lars-Åke Söderlund att farmaceuterna kan kliva fram och att sjukvården på ett tydligare vis ska se apoteken som vårdgivare.

– Våra farmaceuter skulle kunna bidra mer vid såväl enklare åkommor, som när det gäller personer med livslånga behandlingar. Den senare gruppen skulle kunna få ett utvecklat stöd via apoteken där personalen har unik kompetens om deras medicinering, säger han.

Slutligen lyfter han vikten av att politikerna vågar fatta de rätta besluten för en hållbar och mer tillgänglig primärvård, där apoteken på ett mycket tydligare sätt integrerats.

– Vi har ett apotekssystem att vara stolta över, men politikerna måste tydligare borga för att läkemedel används på rätt sätt och vi måste även kräva en jämlik vård över hela landet. Så ser det inte ut i dag, utan när vi via “Koll på läkemedel” granskar förskrivningen av exempelvis olämpliga läkemedel för äldre ser det väldigt olika ut mellan regioner och även mellan olika kommuner inom regionerna. Detta kan sägas vara ett mått på vårdkvaliteten, säger Lars-Åke.

Strategy 2025 kommer att presenteras i sin helhet vid FIP-kongressen i Sevilla i september nästa år.

Slutligen, vad betyder utmärkelsen FIP Fellow för dig – och för svenska farmaceuter?

– För mig personligen är det förstås jätteroligt och ett kvitto på att jag förhoppningsvis bidragit till något bra i mitt arbetsliv. Exempelvis har jag under tio års tid blivit inbjuden till Kina för att föreläsa om apotekens utveckling och som en integrerad del i vården, så det måste ju ha gett dem något. För svenska farmaceuter hoppas jag att priset kan inspirera fler till att blicka ut internationellt – det finns otroligt mycket att lära av kollegor i andra länder, samtidigt som vi kan dela med oss av vad som sker inom farmacin i Sverige.

 

 

Andra läser