Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Läkemedelsföretag riskerar tappa mark”

Svensk life science-industri riskerar att tappa mark eftersom myndigheterna motarbetar läkemedelsföretagen, hävdar Lif:s vd Anders Blanck.

”Om regeringen menar allvar med sina vackra ord om life science kan man inte samtidigt ha statliga myndigheter som aktivt motarbetar läkemedelsföretag, som Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten gör i frågan om läkemedelsstatistik.”

Det skriver Anders Blanck, vd för Lif, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Detta apropå den hett omdebatterade förändring som E-hälsomyndigheten genomför och som innebär att myndigheten inte längre ger allmänheten tillgång till försäljningsstatistik över enskilda läkemedel.

Orsaken till beslutet är att det tidigare förfarandet inte rimmar med offentlighets- och sekretesslagen. Samtidigt har även Socialstyrelsen beslutat att begränsa möjligheterna att lämna ut uppgifter om försäljning av antalet doser av enskilda läkemedel.

Men tillgång till hälsodata ses enligt Anders Blanck som lösningen på de flesta utmaningar som den globala, forskande läkemedelsbranschen står inför. Det handlar bland annat om vikten av att kunna följa upp effekten av nya läkemedel för att dessa ska kunna komma patienterna snabbt till del.

Den strypta tillgången till läkemedelsstatistik går enligt Lif stick i stäv med regeringens ”Färdplan life science” där ett bättre tillvaratagande av hälsodata är ett av tre prioriterade områden.

”Myndigheternas beslut har redan skadat läkemedelsföretagens syn på Sverige på ett sätt som blir svårt att reparera om regeringen inte snabbt visar att Sverige kan få moderna lösningar på plats” skriver Anders Blanck.

Läs hela debattartikeln här.

Mest läst