Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apoteksforskning ska vara ett naturligt inslag”

I samband med avregleringen avsomnade svensk apoteksforskning – men nu ska den väckas till liv. Det gynnar både professionen och branschen, enligt Apotekarsocietetens vd Karin Meyer.

Tidigare drevs apoteksforskningen av Apoteket AB, men vid avregleringen 2009 lades detta viktiga forskningsfält i träda. Nu ska den utvecklingen vända.

– Det tog hela 2018 att förankra hos alla aktörer i samverkansgruppen att denna forskning krävs. Det har varit jättespännande att se detta växa fram och vi har nu nått konsensus kring att oberoende akademisk forskning är viktigt för både professionen och branschen, säger Karin Meyer, vd vid Apotekarsocieteten.

Apoteksforskning är en del av samhällsfarmacin, med syfte att verka för rationell och ekonomiskt hållbar läkemedelsanvändning för patienter och samhället i stort.

Några exempel på apoteksforskning är att studera hur övergången till e-handel påverkar patienters läkemedelsanvändning eller att på ett vetenskapligt, evidensbaserat vis granska effekten av farmaceutiska tjänster.

– En viktig del är också internationell bevakning och utvärdering av vad som fungerar utomlands och som också skulle kunna vara värdefullt i Sverige, med vår vårdstruktur och våra vårdkedjor, säger Karin Meyer.

I samband med apoteksmarknadsutredningen lyftes att forskningen måste återupptas och man skrev att ”Apotekarsocieteten bör sammankalla företrädare för apoteksbranschen, relevanta professioner, akademin och landstingen för att skapa en samverkansgrupp som ska stärka forskning om apotekens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning”.

Detta har nu blivit verklighet och i samverkansgruppen ingår representanter från både de tre universitet som bedriver apotekarutbildning, (Göteborg, Umeå och Uppsala), samt från de stora apoteksaktörerna. Även professionsförbunden finns med vid bordet.

– Apoteken är en del i vård- och läkemedelskedjan, så förutom Sveriges Farmaceuter är även Läkarförbundet och Vårdförbundet med, säger Karin Meyer.

Dessutom deltar tre seniora forskare med tidigare erfarenhet av apoteksforskning, som i dag är verksamma vid myndigheter och utländska universitet.

– De besitter en stor del av den totala kompetens som finns i dag, vilket gör det viktigt att ta tillvara de aspekter de kan tillföra, säger hon.

Samverkansgruppen är stor, men det drivande utskottet omfattar sex personer, däribland Karin Meyer.

En ytterligare del i uppdraget är att sprida information och diskutera resultat från både internationell som inhemsk forskning, bland annat genom att presentera aktuell forskning vid det årligen arrangerade Apoteksforum.

Det övergripande målet med apoteksforskningen är att bidra till utvecklingen av apotekspraxis i Sverige, till nytta för såväl patienter som samhället i stort. Här jämför Karin Meyer med hur det ser ut inom vården.

– Det är ingen som ifrågasätter att vi ska använda vetenskapliga metoder för att utvärdera verksamheter och metoder inom vården. Det är dit vi också vill komma, att apoteksforskning ska vara ett naturligt inslag för att stärka och främja apotekens verksamhet, säger Karin Meyer.

Text: Lotta Fredholm

Andra läser