Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksfarmaceuter hamnar i etiskt dilemma

Det måste bli enkelt att dölja potentiellt känsliga uppgifter när föräldrar vill ha ut information om deras tonåringars förskrivningar på apotek. Det anser Sveriges Farmaceuter, apropå E-hälsomyndighetens beslut om att föräldrar inte ska komma åt informationen via e-handeln.

Förra veckan kunde Svensk Farmaci rapportera att vårdnadshavare inte längre ska få tillgång till information om tonåringars förskrivna läkemedel direkt via apotekens e-handelstjänster. Detta enligt ett nytt beslut från E-hälsomyndigheten, som utrett om det sätt som informationen ges i dag är förenlig med offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Myndigheten hänvisar till att också tonåringar har rätt till skydd av sin personliga integritet.

Sveriges Apoteksförening kritiserar beslutet som de menar ökar risken för avbrott i behandlingen när föräldrarna inte har möjlighet att ha översikt över förskrivningarna digitalt, eller kan beställa läkemedel via nätet åt sina tonåringar.

Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter, anser däremot att det rent principiellt är ett bra beslut.

– Jag är snarare förvånad att detta beslut inte kommit tidigare. Det är helt i linje med hur övriga hälso- och sjukvården fungerar utifrån ett patientperspektiv – att man om patientens integritet.

Att nyfikna föräldrar enkelt kan få full koll på sina tonåringars giltiga e-recept uppmärksammade Svensk Farmaci i en granskning härom året.

Ett exempel på att dagens system inte fungerar optimalt är att en 17-åring kan söka vård inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, utan att det kommer till vårdnadshavarnas kännedom. Samtidigt kan föräldrarna enkelt se vilka läkemedel som BUP skriver ut.

– Det rimmar inte ur sekretessynpunkt, konstaterar Ulf Janzon.

Den nya tillämpningen gäller bara e-handeln. Vårdnadshavare ska fortfarande kunna få information om sina tonåringars förskrivna läkemedel på apoteken, efter att apotekspersonalen gjort en bedömning.

Sveriges Apoteksförening varnar dock för att E-hälsomyndighetens beslut skickar en signal om att uppgifterna egentligen är sekretessbelagda och att det blir svårt för apotekspersonalen att bedöma vilka uppgifter de får lämna ut.

Lisa Ekstrand, vice ordförande i Sveriges Farmaceuter, betonar att detta etiska dilemma redan i dag är en realitet för apotekspersonalen, som inte känner till vilken diskussion som förts mellan förskrivaren och tonåringen.

–  Det här kan skapa en stor etisk stress, säger Lisa Ekstrand.

Frågan kan även bli aktuell på apotek till exempel när en förälder  begär att få se sin tonårsdotters recept för att få koll på användning av p-piller.

Beslutet borde därför ha kombinerats med en teknisk lösning, gärna liknande den som finns i Norge, anser Sveriges Farmaceuter.

I Norge kan förskrivaren och ungdomen välja att låsa information om känsliga läkemedel för andra än de själva, vilket innebär att de läkemedel som inte bedöms som känsliga återfinns i läkemedelsregistret, medan de som bedöms som känsliga inte syns utan en tilläggskod som endast förskrivaren och ungdomen känner till.

– På så sätt slipper apoteksfarmaceuterna ett etiskt dilemma, påpekar Ulf Janzon.

En sådan lösning skulle dessutom inte begränsa e-handeln i onödan.

Sveriges Apoteksförening förespråkar att man använder pappersrecept när det finns extra skäl att skydda integriteten. Men det ser Lisa Ekstrand inte som en modern lösning på problemet.

– Att använda pappersrecept, som vi ju helst vill slippa, vore bara att lämpa över ansvaret på patienten när det egentligen är systemet som brister, säger hon.

Vilket ansvar som ska ligga på den enskilda apoteksfarmaceuten är en fråga som Sveriges Farmaceuter ska att titta närmare på.

– Vi vill lyfta den här frågan ur ett professionsperspektiv. Vi kommer att skriva till E-hälsomyndigheten och föreslå att de tar ett initiativ för att utreda en lösning liknande den som finns i Norge. Det är ett arbete där vi gärna bidrar, säger Ulf Janzon, som gärna vill ha ett samarbete med fler vårdprofessioner kring frågan.

 

Mest läst