Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare i primärvården möttes för första gången

Hur apotekare i primärvården kan bidra till säkrare läkemedelsbehandling i hemmet. Det var ett ämne som stod i fokus när yrkesgruppen för första gången samlades till ett nationellt möte.

Mötet hölls i Eskilstuna på Bolinder Hotel Munktell i fredags och samlade ett 40-tal apotekare som arbetar inom primärvården på olika håll i landet.

– Syftet var framför allt att träffas och utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Det är supernytt att vi får en sådan mötesplats för oss apotekare inom primärvård, säger Malin Österberg, som till vardags delar sin tid mellan en vårdcentral i Sörmland och Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Hon är en av de ansvariga för ett nätverk för farmaceuter i primärvård i Sju-klövern – en samverkan mellan sju landsting i Mellansverige  –  som arrangerade mötet med finansiellt stöd av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hur många apotekare som jobbar inom primärvården i landet är oklart. Men många av dem som deltog på mötet arbetar enbart på vårdcentraler, medan några arbetar inom både primärvård och slutenvård.

– För många var det intressant bara att höra hur man jobbar på andra håll i landet och hur man lägger upp arbetet. Flera kom med en gedigen erfarenhet av ett väletablerat arbetssätt, men det ser olika ut hur långt man kommit, säger Malin Österberg.

Hur farmaceuter inom primärvården ska bli mer involverade inom hemsjukvården är ett aktuellt ämne bland annat med anledning av Anna Nergårdhs pågående regeringsutredning, som tar upp hur vården ska flyttas närmare befolkningen.

Här kan farmaceuterna komma att bli viktiga för att patienterna ska få en säker läkemedelsanvändning i hemmet.

– Men ännu är det oklart hur vår roll ska se ut och för att kunna bidra med idéer måste vi också kunna utbyta idéer och dra lärdomar av varandra. Under mötet blev det en väldigt bred diskussion om alltifrån hur vi kan bidra genom att möta patienterna på vårdcentralerna, till hur vi kan samarbeta med apoteken för att stötta en bättre läkemedelsanvändning, säger Malin Österberg.

Hon hoppas nu att det nationella mötet kan genomföras fler gånger, men SKL kunde inte ge svar på om de kan ge finansiering i framtiden.

– Nu diskuterar vi om farmaceuter som jobbar inom kommun och primärvård ska ha en nationell mejllista för att kunna fortsätta ha kontakt, säger Malin Österberg.

Andra läser