Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi måste göra mer för miljön”

Apoteken behöver bli bättre på att svara på frågor om hur läkemedel påverkar miljön, och även ta med miljöhänsyn i rådgivningen. Det konstaterade Johan Wallér från Sveriges Apoteksförening under ett seminarium på Apoteksforum.

Hela apoteksbranschen måste jobba hårdare med miljöfrågorna, konstaterade Johan Wallér under ett välbesökt seminarium som Sveriges Apoteksförening ordnade på temat ”Hur går det för apoteken nu och i framtiden” på Apoteksforum, som just nu äger rum på Kistamässan i Stockholm.

– Det här är ett helt område där vi behöver ta tydlig ställning, påverka och ta det ansvar som borde ligga på en sådan viktig aktör som apoteken är, sa Johan Wallér.

Att miljöfrågorna blivit hetare i allmänhet märks även på apoteken. Allt fler kunder ställer frågor om hur olika läkemedel påverkar miljön, till exempel om de kan köpa ett ”grönt läkemedel”, berättade Johan Wallér. Men idag har apotekspersonalen inte förutsättningar att ge några bra svar, menade han.

Det tycker kunderna är helt orimligt. Idag får apoteken inte tillgång till information för att kunna ge svar. Och det är helt orimligt.

Sveriges Apoteksförening, som samlar alla apotekskedjor i landet, har beslutat att lägga ett större fokus på miljöfrågorna, berättade Johan Wallér. Bland annat för man numera statistik över de läkemedel som apoteken samlar in varje år. Förra året handlade det om 1200 ton läkemedel som samlades in istället för att kastas i soporna.

– Men jag tycker även att miljöaspekterna borde bli en naturlig del av rådgivningen kring läkemedel till kunderna, sa Johan Wallér.

När det gäller vad apoteksbranschen gjort på området hittills lyfte han fram en överenskommelse som Sveriges Apoteksförening nyligen slöt och som trädde i kraft förra veckan.

Den handlar om att apoteken måste informera sina kunder om de negativa effekterna på miljön av den smärtstillande substansen diklofenak.

Det kan tyckas som en liten sak men vi måste börja någonstans, sa Johan Wallér och utlovade fler åtgärder för att förbättra apotekens miljöarbete.

Under seminariet lyfte han även fram den skriande bristen på farmaceuter, som leder till både att nya, startklara apotek inte kan öppna och att befintliga apotek tvingas stänga. Framför allt på landsbygden.

Johan Wallér berättade om ett besök i Värmland i somras, där ett apotek tvingades lägga ner för att den enda farmaceuten passerat 70-årsstrecket och inte orkade längre, men några nya farmaceuter gick inte att hitta.

Vi behöver få fler intresserade av att utbilda sig, och fler att gå klart sin utbildning. Men vi måste också jobba för att man inte lägger ner utbildningar som man gjort i Malmö och Karlstad. Det är ett stort dilemma som vi behöver fortsätta arbeta med länge, sa han.

Andra läser