Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nätapotek drar tillbaka kritiserad kampanj

Efter att TLV hotat med vite på tre miljoner kronor drar nätapoteket Meds tillbaka sin kampanj där bolaget återbetalade delar av äldres egenavgift inom läkemedelsförmånen. UPPDATERAD 27 september.

Kampanjen, som Meds på sin webb beskrivit som “pensionsförmån med guldkant” lanserades i början av september och innebar att bolaget under månaden skulle återbetala halva kostnaden för äldres receptbelagda läkemedel, som bolaget uttryckte det, ”upp till högkostnadsskyddet”.

Alla över 61 år gavs möjlighet att få hälften av sin order på receptbelagda läkemedel återbetald. Erbjudandet gällde för egenavgiften upp till 1 125 kronor, det vill säga den punkt i högkostnadstrappan då subventioneringen börjar.

Meds hoppades att tjänsten skulle fungera som ett incitament för att öka andelen pensionärer som använder sig av digitala tjänster för att beställa sina läkemedel.

Men som Svensk Farmaci tidigare rapporterat anser Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att kampanjen bryter mot förmånslagen och myndigheten beslutade därför att inleda ett tillsynsärende mot Meds.

Efter att ha utrett ärendet skriver TLV i sitt beslut att de, med vissa undantag som gäller enligt lagen om läkemedelsförmåner, “förbjuder” Meds att återbetala konsumentens kostnader. Beslutet gäller från den 25 september och är förenat med ett vite om tre miljoner kronor.

Meds meddelade därefter att de avslutar kampanjen med omedelbar verkan.

– Vi beklagar beslutet som gör det dyrare för landets pensionärer att ta ut nödvändig receptbelagd medicin. MEDS anser inte att TLV har stöd för sin bedömning och skulle gärna se det rättsligt prövat. Men risken att betala ett historiskt högt vitesbelopp på tre miljoner kronor anser vi inte rimlig att ta, säger Meds VD Björn Thorngren, i ett pressmeddelande.

Mest läst