Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framgång för apotekare på vårdcentral

Minskad förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och fler läkemedelsgenomgångar. Det var några av resultaten när ett par hälsocentraler i Gävleborg fick ha en apotekare på plats en dag i veckan.

Det visar en utvärdering som presenternas som en poster under Patientsäkerhetskonferensen som just nu pågår på Stockholmsmässan.

Att apotekare arbetar på plats på vårdcentralerna har blivit vanligare på senare år, men är fortfarande en relativt sällsynt företeelse.

Under förra året genomfördes ett försök i Region Gävleborg där apotekaren Madeleine Björklund arbetade en dag i veckan ute på två utvalda hälsocentraler, som vårdcentralerna kallas i regionen.

– Det var en informationsläkare i läkemedelskommittén som sett vad vi apotekare kan tillföra och som tyckte att även primärvården borde få ta del av vår kompetens, säger Madeleine Björklund, som är knuten till regionens läkemedelsenhet.

Hennes arbetsuppgifter på hälsocentralerna har bland annat varit att göra enkla eller fördjupade läkemedelsgenomgångar, se över läkemedelshantering och rutiner och svara på frågor från personalen. Hon har även utbildat läkare i hur de ska göra egna läkemedelsgenomgångar.

Hälsocentralerna fick själva välja tre fokusområden som de ville ha hjälp med från en apotekare.

– Jag tror det är viktigt att man inte kommer med en färdig lösning utifrån, utan att hälsocentralerna får individuellt stöd kring de frågor där de har störst behov, säger Madeleine Björklund.

Och resultaten visar på flera positiva effekter. En av hälsocentralerna hade valt beroendeframkallande läkemedel som ett fokusområde och hade efter projektets slut lägst förskrivning av opioider i Region Gävleborg.

Dessutom gjordes flera fördjupade läkemedelsgenomgångar under projekttiden än innan, och kostnaderna minskade för vissa läkemedel. Men inte minst uppskattade läkarna och sjuksköterskorna att ha stöd av en apotekare i vardagen.

– Jag fick väldigt bra respons från personalen. Det har ett stort värde att vara på plats och kunna delta i möten och vara en del i teamet, istället för att till exempel göra läkemedelsgenomgångar på distans.

Projektet avslutades vid årsskiftet och har nu övergått i ett permanent arbete. Snart kommer alla verksamhetsområden inom regionens primärvård att ha en apotekare knuten till sig. Verksamhetscheferna bestämmer vilka hälsocentraler som blir aktuella.

– Jag tycker verkligen att vi apotekare behövs i primärvården. Det finns många läkemedelsfrågor att jobba med för att förbättra både patientsäkerheten och kostnadseffektiviteten, säger Madeleine Björklund.

Andra läser