Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stor brist på farmaceuter i försörjningskedjor globalt

Den svenska apotekaren Ulf Janzon har lett arbetet med en ny FIP-rapport om försörjningskedjorna för mediciner globalt. Det råder stor brist på farmaceuter i hjälporganisationernas läkemedelsarbete, säger han.

Ulf Janzon, till vardags policy- och kommunikationschef på MSD i Sverige, är sekreterare i FIP:s industrisektion och har lett en arbetsgrupp inom FIP med inriktning på försörjningskedjan.

Gruppen har nu färdigställt en rapport om farmaceuters roll i läkemedelsförsörjningskedjan globalt med titeln “Pharmacists in the supply chain: The role of the medicines expert in ensuring quality and availability”.

Ulf Janzon var en av två ordförande i gruppen som tillsattes av FIP:s Board of Pharmaceutical Practice, men under andra halvan av arbetet var han ensam ordförande.

– Det är tyvärr en verklighet att det råder stor brist på farmaceuter i många globala hjälporganisationer. De finns i viss utsträckning på huvudkontoren och har där en viktig expertroll i läkemedelsförsörjningskedjorna. Enklare, mer praktiska moment kan ofta delegeras till annan personal, men farmaceuter bör även ha en viktig roll i vägledande och övervakande funktioner för att undvika att olika typer av fel uppstår, säger Ulf Janzon till Svensk Farmaci.

I Sverige och andra industrialiserade länder krävs en farmaceut i rollen som sakkunnig (responsible person) på viktiga företag i försörjningskedjan som exempelvis Tamro och Oriola. De ser till att gällande regelverk för hantering av läkemedel uppfylls.

– I många utvecklingsländer finns inte tillräckligt med farmaceuter och läkemedelsförsörjningsystemet är inte alltid reglerat vilket är ett stort problem, säger Ulf Janzon.

Rapporten ger bland annat en global översikt av farmaceuters roll i olika försörjningskedjor i låg-, medel- och höginkomstländer, samt beskrivning av läkemedelsförsörjning i ett antal utvalda länder. Nio länder (Kamerun, Etiopien, Frankrike, Libanon, Namibia, Portugal, Solomonöarna, Storbritannien och USA) har specialstuderats i “case studies”. Rapporten finns att ladda ned på FIP:s hemsida.

Andra läser